آتش سوزی جنگل در منطقه سپیدار بویراحمد –

فصلی نو ، بنا به گزارشات رسیده کوههای منطقه سپیدار یاسوج دچار آتش سوزی شده است .

فصلی نو ، بنا به گزارشات رسیده کوههای منطقه سپیدار یاسوج دچار آتش سوزی شده است .

به گزارش فصل جنوب ، منابع مویثق اطلاع دادند کوههای مشرف به شهرک صنعتی سپیدار از عصر امروز دچار آتش سوزی شده است .

دود سیاه و غلیظ این آتش سوزی در تمامی مناطق سپیدار  دیده می شود و مردم منطقه جهت خاموش کردن این آتش سوزی در مناطق دچار حریق حضور پیدا کرده اند .

گفته می شود وسعت این آتش سوزی به بیش از ۷۰ هکتار می رسد