آگهی ثبت نام شوراها ی شهر

ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱/۶جمعا به مدت ۷ روز به عمل می آید .

کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی انتخابات شهرستان بویراحمد آگهی ثبت نام داوطلبین عضویت در شورای اسلامی شهر را منتشر کرد.

در این آگهی آمده است:

بدین وسیله به اطلاع اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرهای یاسوج، مارگون،گراب سفلی و مادوان میرساند ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱/۶جمعا به مدت ۷ روز به عمل می آید .

واجدین شرایط قانونی می توانند همه روزه در وقت اداری با در دست داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه عکس دار،چهار قطعه عکس جدید ۳ در ۴ و دو نسخه تصویر کلیه صفحه های شناسنامه و کارت ملی، اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی، اصل و تصویرمدرک تحصیلی معتبر و ارائه گواهی قبول استعفا برای اشخاصی که مشمول ماده ۲۸ قانون
انتخابات می باشند، به فرمانداری شهرستان بویراحمد مراجعه نمایند.

متذکر می گردد به استناد ماده ۲۶ قانون، داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند .

الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام .

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه .

د – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

ه- داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت و داشتن خداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. (برابر قانون اشخاص جانباز، آزاده یا فرزندشهید از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می باشند).

تبصره ۱- کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند ازشرط مدرک معافند.

تبصره ۲- هیأتهای اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند.

و- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یاکارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

تبصره ۱- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند .

تبصره ۲- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از

اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد .

تبصره ۳- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

هم چنین به استناد ماده ۲۸ قانون اشخاص زیر بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محرومندمگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در پست های زیر شاغل نباشند:

-۱ رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی ، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا ، معاونین و مشاورین آنان ، نمایندگانمجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رییس قوه قضاییه ومعاونین ومشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رییس دیوان عدالت اداری ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونینوی، دادستان دیوان محاسبات ، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی ، شاغلین نیروهای مسلح ، روسای سازمان هاو ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی ، دبیرهیأت دولت ، روسای دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی ، رؤسای دانشگاه ها (دولتى و غیردولتى) ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روسای کل و مدیران عامل بانک ها ، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وی ، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ،روسای سازمان ها ، مدیران عامل شرکت های دولتی ( مانند شرکت مخابرات ، دخانیات …. ) سرپرست نهضت سوادآموزی ، رییس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی وسایر رؤسا ، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد جهت عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور.

-۲ استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و معاونین آنان ،بخشداران ، مدیرانکل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین ادارات کل ، دادستان ها ، دادیارها ، باز پرسها ، قضات ، روسای دانشگاه ها ، روسای بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهاوموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا ، مدیران وسرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب جهت عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان وبخش محل خدمت.

-۳ شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری ومؤسسات وشرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت .

هم چنین داوطلبان توجه نمایند برابر بند ۴ ماده ۲۸ قانون افرادی که به عنوان عضو شوراهای اسلامى انتخاب شوند درطول مدت عضویت نمى توانند در سمتهای فوق الذکر مشغول به کار شوند.

ضمنا به استناد ماده ۳۰ قانون هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند هم زمان در بیش از یک حوزهانتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند . در غیراینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و تاپایان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند .

کمیته روابط عمومی واطلاع رسانی انتخابات شهرستان بویراحمد