احتمال تغییر درترکیب منتخبین شورای شهر یاسوج

فصلی نو ، گمانه زنی ها از تغییر جزیی درترکیب منتخبین شورای شهر یاسوج خبر می دهند .

فصلی نو ، گمانه زنی ها از تغییر جزیی درترکیب منتخبین شورای شهر یاسوج خبر می دهند .

به گزارش فصل جنوب ، شنیده شده است که بخش اعظمی از راه یافتگان به شورای شهر یاسوج   در صدد هستند تا به مدیریت یکی از ۷ نفر منتخب در شهرداری یاسوج رای دهند .

بنا به گفته مطلعین بخش قابل توجه نامزدهای راه یافته به شورا  منهای یک نفر از عدم حضور اسماعیل یوسفی در شورای ششم شهر یاسوج نگرانی خود را اعلام کردند که با توافق صورت گرفته احتمال می رود یکی از این اعضا بعنوان شهردار یاسوج انتخاب شود تا جا برای حضور اسماعیل یوسفی در شورای ششم فراهم شود .

در همین ارتباط بخوانید

نتایج انتخابات شورای شهر یاسوج اعلام شد

 

هر چند که صحبت های در گوشی از تغییرات دیگر در شورای ششم شهر یاسوج خبر می دهد اما باید به انتظار نشست و نظاره گر  اقدامات منتخبین  مبهم ترین  انتخابات تاریخ استان شد .