عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و دبیر جمعیت جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد

احسان عسکری یک نخبه علمی است/ توان و شایستگی ملاک این انتخاب است

فصلی نو ، محمدرضا مصلحی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و دبیر جمعیت جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگاران گفت: این روزها در برخی رسانه های محلی شاهد کم لطفی هایی به جوانان و نخبگان استان هستیم که بیش از آنچه دلسوزی و دغدغه برای یک انتصاب باشد، خودزنی و تخریب فرزندان شایسته این استان است.

به گزارش فصل جنوب ، مصلحی افزود: دکتر احسان عسکری از چهره های علمی و نخبه کشور است که در استان ما به علت عدم توجه و شایسته سالاری سالها مظلوم واقع شده بود و این روزها نیز که خبر انتخاب ایشان بعنوان معاونت اقتصادی در رسانه ها مطرح می‌شود هیچ کدام به ظرفیت های علمی و شایستگی های ایشان نمی پردازند که بهتر است نخبگان و اصحاب رسانه تمام تلاش خود را در جهت کمک به توسعه استان و ایجاد تحول در عرصه اقتصادی بکار گیرند.

این عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه برخی افراد بعلت عدم اطلاع ، این چهره علمی و کاربلد را منتسب به فلان افراد صاحب نام استان معرفی می‌کنند و توانمندی‌های او را نادیده می‌گیرند این در حالی است که بسیاری از مقالات علمی و تخصصی ایشان در سطح ملی زبانزد و مشهود اساتید علم اقتصاد است

وی ادامه داد: آقای احسان عسکری از خانواده های با اصالت و ریشه دار استان است اما علت معرفی و حمایت ایشان چیزی جز سطح سواد علمی و توانایی شخصی او نیست و به جرات می‌توان گفت افراد در تراز ایشان در خطه جنوب به ندرت یافت می‌شود.

جهت تنویر افکار عمومی و توجه بیشتر اصحاب رسانه و مسولان بزرگوار بخشی از رزومه و سوابق علمی و جایگاهی ایشان در ذیل اشاره می‌شود.
*نوع لیسانس و سال اخذ : اقتصاد نظری ۱۳۷۴
دانشگاه محل اخذ لیسانس: دانشگاه شیراز
گرایش فوق لیسانس و سال اخذ : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۳۸۲
دانشگاه محل اخذ فوق لیسانس: دانشگاه اصفهان
رشته و گرایش دکتری و سال اخذ مدرک : اقتصاد پولی و اقتصاد ریاضی- ۱۳۹۵
دانشگاه محل تحصیل دکتری: مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور- تهران
ج- سوابق اداری و اجرایی:
کارشناس دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری ) نماینده استانداری در کمیسیون تخصصی
تبصره ۵ )۳ سال
رئیس گروه اقتصادی دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری: ۲ سال
معاون دفتر برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری : ۲ سال
مدیر دفتر پژوهش و کار آفرینی دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد ۱ سال
* مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ۳سال
مشاور استاندار در امور اشتغال و سر مایه گذاری و نماینده مقیم استان در وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱ سال
کارشناس اقتصادی بانک صنعت و معدن استان ۱ سال
کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور اقتصادی ، بازرگانی و مالی ۱۴ سال
عضو هیئت مدیره کارخانه قند یاسوج ۳ سال
دبیر اجرایی برگزاری همایش سرمایه گذاری ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد درسال ۱۳۸۹
سرپرست گروه اقتصادی برگزاری نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی استان در کشور تاجیکستان در سال ۱۳۸۸
برنامه ریز و مدیر هماهنگی سفر سفرای ۱۴ کشور خارجی به همراه خانواده به استان خردادماه سال ۱۳۸۸
عضو کمیته پژوهشی سازمان بازرسی استان ۳ سال
عضوکمیته فنی شرکت آب منطقهای استان ۲ سال
مشاور اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران ۴ سال
مدیر پژوهشی بسیج اساتید استان ۲ سال
مدیر علمی گروه اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد هم اکنون
د: سوابق پژوهشی:
اجرای طرح مطالعاتی” بررسی دالیل رکود طرحهای صنعتی تحت پوشش اداره کل تعاون استان کهگیلویه و
بویراحمد ”
اجرای طرح مطالعاتی” بررسی موانع و مشکالت صادرات غیرنفتی در استان کهگیلویه و بویراحمد”
اجرای طرح مطالعاتی” بررسی ساختار بخشهای اقتصادی صنعت و کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد”
از مجموعه مطالعات آمایش استان با همکاری دانشگاه شیراز
اجرای طرح مطالعاتی” بررسی تأثیر هدفمندی یارانهها بر رونق بازار در استان کهگیلویه و بویراحمد”
اجرای طرح مطالعاتی” بررسی میزان شیوع فساد اداری در استان کهگیلویه و بویراحمد ”
اجرای طرح مطالعاتی” ارزیابی ناکارایی ناشی از عدم استقرار سیستم IT در ثبت احوال استان کهگیلویه و
بویراحمد
*اجرای طرح مطالعاتی” فرصتها و موانع تحقق رونق تولید در استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش رسانه
استانی”
ارائه پایان نامه کارآموزی کارشناسی رسمی قوه قضائیه
ارئه پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” کاربرد و سازگاری رشد درونزا در اقتصاد ایران – مدل کینگ و ریبلو”
ارائه پایان نامه دکتری با عنوان ” تحلیل آکسیوماتیک وجود و بهینگی تعادل در یک اقتصاد با پول محض و
اعتبار محض”
تهیه نرم افزار ارزیابی مالی طرحهای تولیدی در محیط اکسل
مقالات سید احسان عسکری

” شناسایی مزیتهای نسبی استان کهگیلویه و بویراحمد در بخشهای مختلف اقتصادی استان”
“تحلیل آگزیوماتیک رابطه نرخ بهره و تورم در دستیابی به تعادل در فضای باناخ”
” نگرشی بر ابعاد اقتصادی عدالت توزیعی در مکتب کینزی و شاخههای کالسیکی”
” بررسی شاخصهای ساختاری و پیوندهای بین بخشی در اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد”
” تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصاد کالن”
” تحلیل تطبیقی روش جدید و قدیم محاسبه اقساط تسهیالت بانکی در کشور از منظر حقوقی و اقتصادی”
” تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب”
برگزاری کارگاه ” ارزیابی مالی طرحهای تولیدی با استفاده از نرم افزار کامفار”
ه: سوابق آ موزشی:
*هیئت علمی دانشگاه پیام نوریاسوج
*مدرس دانشگاه یاسوج
*مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
*مدرس دانشگاه آزاد اسالنی واحد بهبهان
مدرس همایش اقتصاد مقاومتی
مدرس همایش هدفمندی یارانه‌ها
* مدرس همایش اقتصاد مقاومتی در دوره آموزشی پدافند غیرعامل