اعمال نظر سلیقه ای در شرکت توزیع نیروی برق استان

شنیده ها از منابع موثق در  شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، از حذف تعدادی از  فرزندان خانواده معظم شهدا و ایثارگران از لیست تبدیل وضعیت این شرکت دارد. به گزارش فصل جنوب ، این اقدام با اعمال سلیقه ی شخصی و فشار بر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان که اصرار بر […]

شنیده ها از منابع موثق در  شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، از حذف تعدادی از  فرزندان خانواده معظم شهدا و ایثارگران از لیست تبدیل وضعیت این شرکت دارد.

به گزارش فصل جنوب ، این اقدام با اعمال سلیقه ی شخصی و فشار بر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان که اصرار بر همکاری با این نیروها دارد ، اما برخی افراد در  این شرکت باهدف خدمت بیشتر به برخی نورچشمی ها توسط بعضی از مدیران میانی  دستگاه مذکور در حال انجام  است .

متاسفانه این اتفاق درحالی رخ داده است که مدتی قبل خبر خودسوزی منجر به فوت یکی از فرزندان خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در اعتراض به بیکاری که بدلیل اخراج از یکی از دستگاه های دولتی استان، در کشورها حاشیه ها و اعتراضات فراوانی ایجاد  کرده است  که امید می رود  این مسئله با دخالت شخص استاندار و دستگاه های نظارتی و امنیتی به احقاق حقوق این افراد منجر شود.

فصلی نو این خبر را تا زمان حصول نتیجه، پیگیری و گزارش آن را به مردم استان خواهد داد.