معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد ؛

افزایش ۵ درصدی حجم مخزن سد کوثر گچساران به نسبت سال قبل

فصلی نو ، معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای از افزایش 5 درصدی حجم مخزن سد کوثر گچساران به نسبت مشابه سال قبل خبر داد .

فصلی نو ، معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای از افزایش ۵ درصدی حجم مخزن سد کوثر گچساران به نسبت مشابه سال قبل خبر داد .

به گزارش فصل جنوب به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد ، اسلام قدمی  در خصوص وضعیت سدهای در دست بهره برداری استان بیان داشت: در حال حاضر و در راستای تأمین آب شرب ، صنعت و کشاورزی استان از ۲ سد شامل سد کوثر گچساران و سد شاه قاسم در شهرستان بویراحمد بهره‌برداری می‌شود.

.

وی تصریح کرد: در سال  آبی جاری (از ابتدای مهرماه تا کنون) ایستگاه هواشناسی اختصاصی سد کوثر ۳۹۶ میلیمتر بارندگی را ثبت نموده که ۸۷ میلیمتر بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده که باعث ورودی آب به میزان  ۲۵۰ میلیون متر مکعب به سد کوثر گچساران گردیده که ۵۶ میلیون متر مکعب بیشتر از مدت مشابه سال قبل می باشد. ایشان تاکید نمودند هم اکنون حجم مخزن سدکوثر برابر ۵۰۵ میلیون متر مکعب معادل ۹۲ درصد گنجایش مخزن این سد می باشد که از مدت مشابه سال قبل ۵ درصد بیشتر می باشد.

در همین ارتباط بخوانید :

افزایش حجم مخزن سد کوثر گچساران

 

معاون حفاظت و بهره برداری افزودند: از کل آب خروجی این سد حدود ۶۰ میلیون متر مکعب برای آب شرب،۲۳ میلیون متر مکعب برای کشاورزی،۲ میلیون متر مکعب برای صنعت و با هماهنگی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران حدود ۸۰ میلیون متر مکعب رهاسازی آب برای پایین دست و کنترل مخزن صورت پذیرفته است.

اسلام قدمی در خصوص آخرین وضعیت سد شاه قاسم افزودند:کل آب ورودی و ذخیره شده در مخزن سد شاه قاسم ۳/۲ میلیون متر مکعب معادل ۲۵ درصد حجم مخزن می باشد. با توجه به اینکه آب سد شاه قاسم برای کشاورزی اراضی شهرستان بویراحمد استفاده می گردد و وضعیت ذخیره آب مخزن با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو گردیده است،  لزوم صرفه جویی توسط کشاورزان امری ضروری خواهد بود.