اهتمام در شرکت شهرک های صنعتی به منظور تعیین تکلیف قراردادهای راکد

فصلی نو ،جلسه داوری و حل اختلاف قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد، با حضور نماینده امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد و نمایندگان واحدهای صنعتی برگزار شد.

به گزارش فصل جنوب به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد، جلسه هیأت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد درسال ۱۳۹۹ با حضور نماینده امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار و با بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و آخرین وضعیت قراردادهای واگذاری صنعتگران بررسی و ۸۶ قرارداد در سه روز متوالی تعیین تکلیف شد.

در حاشیه برگزاری این جلسه سید هاشم موسوی جهان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص اهمیت صنایع کوچک و حمایت از تولید داخلی بیان داشت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری بنام سال جهش تولید این شرکت با اجرای سیاستهای حمایتی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان در صدد ایجاد اشتغال و کار آفرینی و حمایت همه جانبه از صنعت استان به ویژه صنایع کوچک به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات می باشد.

وی در ادامه افزود: در حمایت از اشتغال و تولید از تمام ظرفیتهای سازمانی و اختیارات قانونی استفاده نموده و با سواستفاده کنندگان نیز مطابق مفاد قراردادهای حق انتفاع رفتار خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولویت اصلی در این جلسات حل مسائل و مشکلات صنعتگران و کمک به راه‌اندازی واحدهای صنعتی و جلوگیری از هدر رفت منایع عمومی می باشد.

ایشان در ادامه اضافه کرد: برگزاری این جلسات طبق برنامه زمان‌بندی شده ادامه خواهد داشت تا با رفع موانع، شاهد رشد صنعت، رونق اقتصاد و جذب سرمایه گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد همچنین ضمن تقدیر و تشکر از حضور و زحمات مدیریت و پرسنل امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و نیز ، همکاری و تعامل واحدهای صنعتی بیان داشت: برقراری عدالت در بررسی پرونده های مذکور از اولویت های هیات حل اختلاف و داوری شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد می باشد.

وی در ادامه گفت: با توجه به نیاز به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و نیز مطالبات این شرکت برگزاری جلسه فوق در دستور کار قرار گرفت و در این جلسه به بررسی ۸۶ پرونده پرداخته شد و پس از بررسی دقیق و کامل پرونده ها آرای لازم صادر که بر اساس آن، این ۸۶ پرونده واگذاری عرصه های صنعتی و خدماتی تعیین تکلیف گردید.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد، آمادگی واحد حقوقی این شرکت را برای اجرایی نمودن احکام در اسرع وقت اعلام و اضافه کرد: واحد حقوقی شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد بر آن است تا با احترام به قوانین و رعایت عدالت بین طرفین،احکام صادره را به نحو صحیح و کامل به اجرا درآورد.

سید هاشم موسوی جهان آباد هدف از تشکیل این جلسه را پیگیری اجرای تعهدات طرف های قرارداد با شرکت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در شهرکهای صنعتی استان عنوان کرد و افزود: از اولویتهای ما در شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد باز پس گیری عرصه های راکد به چرخه صنعت استان است که این مهم از طریق مراجع قضایی و همچنین برگزاری جلسات حل اختلاف و داوری به طورمنظم و مستمر با حضور نماینده حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به طور جد در حال پیگیری و اجراست .

موسوی در پایان اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند.

وی عدم اجرای تعهدات قراردادی مجریان طرحهای تولیدی و خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی را در زمره تخلف اعلام که با طرح در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل‌اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.

و

ی یادآور شد: اراضی شهرکهای صنعتی صرفاً برای تولید و ایجاد اشتغال تعریف و واگذار می شوند و شخصیت های حقیقی و حقوقی که متقاضی واگذاری زمین باشد اما پس از واگذاری زمین را دیوارکشی نموده و سالیان متمادی به همین حالت باقی گذاشته و حتی پیشرفت فیزیکی خاصی نیز در احداث کارگاه خود نداشته باشد از نظر ما صنعتگر و تولیدکننده نیست بنابراین با فسخ قرارداد، باید فضا را برای ورود صنعتگران و سرمایه گذاران واقعی و حمایت از سرمایه گذاران مهیا نمود.

گفتنی است در پایان این گفتگو مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد از حمایت دستگاه قضایی که نهایت همکاری را در راستای رسیدگی به پرونده های مربوطه دارد بصورت ویژه تشکر و قدردانی نمود.