اینترنت پرسرعت به تعدادی از روستاهای بخش کبگیان بویراحمد رسید

فصلی نو ،سید محمدهادی امیری سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد گفت ؛ به توجه به نیازروزافزون مردم به سرویس های مخابراتی‌درایام کرونا وبهره مندی هرچه‌بیشتر وبهتر ،ایستگاه تلفن همراه روستایی سرچنار و دم چنار بخش کبگیان بویراحمد ارتقاء پیداکرد

به گزارش فصل جنوب ،سید محمد هادی امیری  افزود ؛با ارتقاء وتغییر تکنولوژی این سایت ،محور ارتباطی پاتاوه به دهدشت و روستاهای دم چنار،دره گرم ، هادی آباد،چشمه دزدک ،هفت چشمه ،علی کرمی وگندم کش از توابع بخش کبگیان شهرستان بویراحمد به اینترنت پرسرعت متصل شدند وان شاءالله در روزهای آتی اخبار خوبی را در حوزه ارتباطات ومخابرات منتشر خواهد شد .

یری گفت ؛ به توجه به نیازروزافزون مردم به سرویس های مخابراتی‌درایام کرونا وبهره مندی هرچه‌بیشتر وبهتر ،ایستگاه تلفن همراه روستایی سرچنار و دم چنار بخش کبگیان بویراحمد ارتقاء پیداکرد

سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد افزود ؛با ارتقاء وتغییر تکنولوژی این سایت ،محور ارتباطی پاتاوه به دهدشت و روستاهای دم چنار،دره گرم ، هادی آباد،چشمه دزدک ،هفت چشمه ،علی کرمی وگندم کش از توابع بخش کبگیان شهرستان بویراحمد به اینترنت پرسرعت متصل شدند وان شاءالله در روزهای آتی اخبار خوبی را در حوزه ارتباطات ومخابرات به سمع ونظر هم استانی های عزیز در تمامی نقاط استان خواهیم رساند