رئیس ستاد انتخابات شهرستان بویراحمد با بیان اینکه با الکترونیکی کردن انتخابات شورای شهر در شمارش آرا سرعت بیشتر می‌شود، گفت: با الکترونیکی کردن انتخابات شورای شهر هر فرد از طریق سیستم الکترونیک شخص مورد نظر را انتخاب می‌کند و در صورتی که کاندیدا نماینده نداشته باشد امکان دخل و تصرف در آرای آن‌ها وجود ندارد.
نظری با بیان اینکه سه گروه ناظر متشکل از ناظران شورای نگهبان، ناظر هیأت نظارت شورای اسلامی و بازرسان وزارت کشور بر شعب اخذ رای حضور دارند، گفت: باا حضور این سه ناظر سلامت انتخابات تضمین شده است.
این مسؤول با اشاره به تبلیغات در محل‌های رای‌گیری اذعان کرد: در محوطه‌های رای گیری مشاهده می‌شود که کاندیدا یا طرفداران آن اقدام به تبلیغات و وعده‌ به مردمم هستند خلاف بوده و انتظار می‌رود قانون را ملاک عمل قرار دهند.
نظری در ادامه با بیان اینکه استفاده از عنوان دکتر در فضای مجازی بیشترین عنوان بوده، گفت: از مجموع ثبت‌نام کنندگان شوراهای شهر و روستا تنها سه نفر مدرکک دکترا دارند لذا بیان عنوان دکتر برای کاندیدا نوعی فریب افکار عمومی است.
رئیس ستاد انتخابات بویراحمد تاکید کرد: هیأت نظارت این اختیار را دارد که با تخلفات کاندیداهای انتخابات در هر مرحله‌ای از انتخابات حتی در روز انتخابات مطابق قانونن برخورد کنند.
فرمانداذ بویراحمد در پایان با اشاره به شروع تبلیغات ریاست جمهوری اذعان کرد: تبلیغات شوراها از ۲۱ لغایت ۲۷ اردیبهشت‌ماه بوده و هر گونه تبلیغات زود هنگام ازز تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود.