با مشاهده اعتبار پدهوایی موشمی زیلایی شوکه شدم

فصلی نو ، دهیار روستای موشمی در خصوص اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی استان و مبلغ هزینه کرد پد هوایی این روستا واکنش نشان داد . بهنام آزاده در تماس با فصل جنوب بیان کرد ؛ با مشاهده مبلغ اعتبار پد هوایی موشمی زیلایی شوکه شدم که نیاز دیدم توضیحاتی در این زمینه ارائه دهم . […]

فصلی نو ، دهیار روستای موشمی در خصوص اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی استان و مبلغ هزینه کرد پد هوایی این روستا واکنش نشان داد .

بهنام آزاده در تماس با فصل جنوب بیان کرد ؛ با مشاهده مبلغ اعتبار پد هوایی موشمی زیلایی شوکه شدم که نیاز دیدم توضیحاتی در این زمینه ارائه دهم .

آزاده بیان کرد : زمین این مجموعه توسط جناب اسفندیار تاج امیری به صورت رایگان اهدا شد .

وی گفت :اعتبار و هزینه این پد ده میلیون تومان بوده است که خز تعهدات دهیاری است .

آزاده بیان کرد:البته این اعتبار در پیش یینی بودجه سال جاری لحاظ نشده است .

وی خاطرنشان کرد ؛ به جز رنگ آمیزی پد هوایی موشمی زیلایی که توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شد هیچ دستگاه دولتی کمکی در این خصوص نکرد حالا اگر رنگ آمیزی این مد ۱۵ میلیارد ریال است من در جریان نیستم .