ارسالی مخاطبین

به قلم ؛ مهرداد نادری صدای زاگرس برخاست

 دکتر شاهین محمد صادقی کسی که ایران این روزها به آن نیازمند است ایرانمان مریض و درمانده است ، ایرانمان آشفته از اقتصاد ، کرونا ... است ، ایرانمان از بی کفایتی ها به ستوه آمده و جایی برای آن همه اشتیاق را ندارد ، ایرانمان را کُرونا بلعید و عزیزانمان را به دامان....

فصلی نو مهرداد نادری

زاگرس ای نِماد ایستادگی و استقامت ، زاگرس ای سَنگر پولادین این کُهن سرزمین ، زاگرس ای پشتوانه تمام درد ها و رنج ها ، زاگرس ای پیشیه سِخاوت ، زاگرس ای گنجینیه حماسه های ماندگار ، زاگرس ای صدای غُران شهامت و شهادت ، زاگرس ای ماندگار ترین حافظ این آب و خاک تو را سپاس می گوئیم که باستان و داستان این سرزمین مدیون و مرهون تمام راستی ها و پاکی هایت است ، تا فرزندانت در مکتب صخره و سنگ در لابلای قله هایِ مُرتفعیت در سرما و سختی شجاعت ، صداقت و وطن پرستی را از تو بیآموزند و دلیر مردانت برای صیانت از این خاک جان را نثار می کنند و با ایستادگی و از خُود گذشتگیِ هزاران ساله ایران را از هر خطا و خطری محفوظ داشته و نگذاشتند دست هیچ اجنبی و بیگانه ای با این خاک پاک آشنا شود .

و اما امروز که فضای مدیریتی کشور بواسطه یِ مدیریت های چَرخشی ، مسئولیت های خانوادگی ، روئسا رانتی ، جایگاه های مبادله ای و ریاست های دلالی بانی حجم عظیمی از این همه نارضایتی در جامعه شده است و عاملان بوجود آمدن این مقدار بی رغبتی مردم نِسبت به انتخابات ها شده اند تا به جَهت نبود دلسوزان ملت در مناصب مدیریتی و وجود مسئولین بی کفایت امید و آینده در روح این مردم بمیرد و بی تدبیری مسئولان وضعیت کشور را بجای برساند که مردم در معیشت خود گیر بیفتند .
مسئولینی که جیب و جان مردم‌ را هزینه یِ منافع فرزندان خود در اروپا و آمریکا و امنیت سیاسی خود در زعفرانیه و ولنجک می کنند .

هر چند که مسئله مدیریت در این مملکت فارغ از تَخصص ، تعهد و عِرق ملی بوده است و همین اشخاص بدون نگرانی از آینده ی ایران جامعه را غرق در باتلاق های بی تدبیری و بی برنامگی خود کرده اند تا در این روزها مردم بیشتر از هر روزی دلمرده تر و پریشان تر باشند .

اگر قرار باشد مروری مُختصر از این هَشت سال داشته باشیم و جامعه را روبرویِ انتخابشان قرار دهیم که چگونه انتخابشان همه مصائب ملی را روی حیات برجام می گذارد و برجام را آخرین علاج جمهوری اسلامی برای گُریز از تنگ ناهای اقتصادی ، سیاسی می دانستند و برجام برایشان نقطه عطفی برای بازگشت به بازارهای جهانی بود و تمام سیستم مدیریتی کشور را بر اساس توافق نامه برجام سوق می دهند و به ملت ایران به صراحت اعلام می دارند که تمام دردهایتان به واسطه ی برجام درمان خواهد شد تا امروز معیشت مردم به درجه ای از شرمساری رسد و روزی در این مملکت خلق شود که هیچگاه در تاریخ جمهوری اسلامی در این حد مردم در مقابل زندگی همسر و فرزندان خود درمانده نباشند .

بگذریم که نِگاشتن این دردها عمری نوح و صبر ایوب را می طلبد که همگان نتیجه یِ اعتماد جامعه نسبت به انتخاب هایشان بود و به امید آینده یِ ایرانی آباد در انتخابات با شعارهای پوچ همراه می‌شدند تا که شاید دلی برای ایران بسوزد .

حال که اِمروز روز دیگریست ، امروز فریاد حق خواهی زاگرس از حَنجره یِ فرزند زاگرس بلند آمده تا دِگر زاگرس از منافع ملی بی نصیب نماند و فرزندان شایسته یِ زاگرس در پستو های مدیریتی خاموش و بی فروغ عزلت را بر نگزینند و با بی توجهی و بی مهری فرزند لایق زاگرس از مناسب ملی بی بهره نمانند و در اوج شهامت و مسئولیت پذیری در کابینه های دولت ها غایب نباشند چرا که عِرق و هویت فرزند زاگرس در اوج مَظلومیت برای صیانت از کشور هیچگاه تغییر و تبدیل به یک شهروند غربی نشد .

اِمروز فارغ از هر نگاه و اندیشه ای فرزند زاگرس ایستاده تا از امتداد زاگرس تا انتهای زاگرس را که هر گوشه و خطه اش سمبلی از صداقت و غیرت و وطن پرستی است به به خیابان پاستور برساند ، نام آشنایه این دوره انتخابات ریاست جمهوری شخصیتی که درد را در محرومیت درک کرد و وطن را در هزاران کیلومتری دفاع‌‌ می کرد ، در کنار سردار دلها در آنجایی که خطر مرگ را می پذیرفتند تا ایران عزیز ذره ای آسیب نبیند .

دکتر شاهین محمد صادقی
کسی که ایران این روزها به آن نیازمند است ایرانمان مریض و درمانده است ، ایرانمان آشفته از اقتصاد ، کرونا … است ، ایرانمان از بی کفایتی ها به ستوه آمده و جایی برای آن همه اشتیاق را ندارد ، ایرانمان را کُرونا بلعید و عزیزانمان را به دامان خاک کشانید ولی همچنان وزیر بهداشت بیهوده سخن می گوید ، ایرانمان درد دارد و یک پزشک میفهمد دردش چیست .

حال که امروز روز دیگریست ، امروز را به آزمودن های دیروزی ها آزمون ندهیم ، فردایمان را به بهانه احزاب دست بی لیاقت های بی مسئولیت نسپاریم و نَگذاریم لُر در این مملکت مظلوم بماند و مظلوم واقع شود و محروم بمیرد ، نگذاریم که افکارمان را از ما به دزدند و رنگ توسعه را از چشمان دور کنند .

و حال اندیشه ای برای آینده ی ایران فرزندی از خِطه یِ دلاور خیز زاگرس از استان غیور پرور کهگیلویه و بویراحمد برای احقاق حقوق از دست رفته این مردم پای به عرصه انتخابات ریاست جمهوری می گُذارد تا صدای مظلومیت را در راس مدیریتی کشور طنین انداز کند و برای قشر ضعیف ، محروم و مستضعف جامعه چاره ای بیندیشد و بپاس تمام‌ رشادت مردی ها و از خودگذشتگی های این قوم برای انقلاب و نظام وارد صحنه آید و عِرق ملی گری که آمیخته از فرهنگ ، شعور و غیرت حماسه است را به ملت بنماید و ملت را از درد جدا کند .