ارسالی مخاطبین

به قلم داود دهقانی نجف آباد -ظرفیت های مهم رودخانه بشار یاسوج و راهکارهای باز کردن گره ها

رودخانه همیشه خروشان بشار، از رودخانه های شهری ایران می باشد که به دلیل عبور از میانه شهر زیبا و در حال توسعه یاسوج در طول سالیان به جهت ایجاد و احداث پل های ارتباطی شهری و همچنین ایجاد فضاهای گردشگری و مبلمان شهری، دستخوش تغییرات اساسی گشته است.

فصلی نو- داوود دهقانی نجف آباد/ظرفیت های مهم رودخانه بشار یاسوج و راهکارهای باز کردن گره ها

بنام خدا
شهر یاسوج به عنوان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی در ابعاد گوناگون است که با مدیریت جامع، کار کارشناسی و توجه بیش از پیش به این ظرفیت ها، گره های زیادی در حوزه های مختلف شهری باز خواهد شد.

در این مقاله قصد داریم به موضوع حوضچه های گردشگری، تفریحی و ورزشی در رودخانه بشار، حد فاصله پل سوم تا پل چهارم به عنوان یکی از ظرفیت های مهم و البته مغفول شهر یاسوج بپردازیم.

رودخانه همیشه خروشان بشار، از رودخانه های شهری ایران می باشد که به دلیل عبور از میانه شهر زیبا و در حال توسعه یاسوج در طول سالیان به جهت ایجاد و احداث پل های ارتباطی شهری و همچنین ایجاد فضاهای گردشگری و مبلمان شهری، دستخوش تغییرات اساسی گشته است.

آورد رسوب رودخانه بشار می تواند علاوه بر پتانسیلی که برای ساخت حوضچه ها دارد، تهدیدی برای تغییر تراز بستر رودخانه باشد.

اما این تغییرات رودخانه بشار به دور از محاسبات هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و فقط بر اساس سعی و خطا و یا فقط بر اساس بودجه مشخصی انجام گرفته که به عنوان مثال می توان به ساحل سازی بخشی از این رودخانه اشاره کرد.

در همین ارتباط بخوانید:

رودخانه بشار،موهبت طبیعی کم نظیر کهگیلویه و بویراحمد

در ساحل سازی رودخانه بشار، ریخت شناسی و مورفولوژی رودخانه، خصوصا در محل احداث پل ها ،دستخوش تغییرات زیادی شده به طوری که با توجه به آورد زیاد رسوب که از نوع درشت دانه و به صورت بار بستر می باشد ،باعث رسوب گذاری وسیع شده که این آورد رسوب می تواند علاوه بر پتانسیلی که برای ساخت حوضچه ها دارد، تهدیدی برای تغییر تراز بستر رودخانه باشد.

در همین راستا پس از تحقیق و جمع آوری داده های هیدرولیکی و رسوب این رودخانه، طراحی هندسه هیدرولیکی شامل عرض پایدار رودخانه، عمق جریان و شیب بستر بر اساس حداکثر دِبی سیلاب و حداقل دِبی روزانه و ماهانه محاسبه شد که ایجاد بندهای کوچک از مصالح کف رودخانه یکی از مهم ترین طرح های پیشنهادی می باشد.

ایجاد بندهای کوچک از مصالح کف رودخانه یکی از مهم ترین طرح های پیشنهادی می باشد.

باتوجه به سیلاب های فصلی و مخرب رودخانه بشار، این بندها به جهت ساختار و پایداری بالا در برابر سیلاب توسط سنگ های درشت دانه که از استحکام و مقاومت بالایی برخورد می باشد، پوشش داده می شوند.

این بندها با فاصله های یک کیلومتری، حوضچه ها و استخرهایی را ایجاد خواهند کرد که همین حوضچه ها، ظرفیت های مهمی در بخش های مختلف از جمله گردشگری، ورزشی و اقتصادی در قالب اشتغال زایی و سایر مسابقات آبی پدید خواهند آورد.

چنین طرح بزرگ و تأثیرگذاری می تواند با کمترین هزینه ممکن و فقط از طریق مصالح کف رودخانه و منابع محلی و با هزینه اندک ماشین آلات شهرداری و البته با کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق انجام می پذیرد.

امید است در سایه حق تعالی و همکاری و همراهی شهروندان و مسئولین شهر با اجرای این طرح اولین گام برای ساخت شهرک قایقرانی در یاسوج برداشته شود.

با تشکر
مهندس داوود دهقانی