تایید صلاحیت نامزد برجسته شورای شهر یاسوج _ اسناد

فصلی نو _نماینده دو دور شورای شهر یاسوج و رئیس اسبق این شورا توسط هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج تایید صلاحیت شد . به گزارش فصل جنوب،  سید هدایت اکبری یاسوج در بررسی تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر یاسوج احراز صلاحیت شد . سید هدایت اکبری یاسوج عضو شاخص شورای  شهر […]

فصلی نو _نماینده دو دور شورای شهر یاسوج و رئیس اسبق این شورا توسط هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج تایید صلاحیت شد .

به گزارش فصل جنوب،  سید هدایت اکبری یاسوج در بررسی تایید صلاحیت نامزدهای شورای شهر یاسوج احراز صلاحیت شد .

سید هدایت اکبری یاسوج عضو شاخص شورای  شهر یاسوج و چهره برجسته سیاسی استان است که با احراز صلاحیت وی احتمال اینکه معادلات با این تایید صلاحیت بهم بخورد زیاد خواهد بود .