تسویه و تهاتر بخشی از بدهی ها و مطالبات شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد

فصلی نو ،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد از تسویه و تهاتر بخشی از بدهی ها و مطالبات شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد.

به گزارش فصل جنوب به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد اشرف احسانی  استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه فرصتی برای جذب اعتبارات دانست و افزود: تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد به دولت و پیمانکاران بخش خصوصی با بدهی های مالیاتی و بانکی در قالب بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه انجام گرفته است.

احسانی عنوان کرد: در سال جاری از محل تخصیص اعتبارات بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تاکنون مطالبات ۱۳ شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت آبفا استان به ارزش شانزده میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال با اداره کل مالیاتی و بانک صادرات تهاتر شده است، همچنین این شرکت در استفاده از این فرصت و در مقایسه باسال قبل رشدی بیش از ۷۰ درصد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مبلغ ده میلیارد و ۸۲۱ میلیون ریال از بدهی های مالیاتی شرکت آب و فاضلاب استان با مطالبات آب بهاء از اداره کل آموزش و پروروش استان نیز تهاتر گردیده است.

احسانی یادآور شد: شرکت آبفای استان درحال پیگیری تسویه و تهاتر مطالبات سایر پیمانکاران طرف قرارداد جهت استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد.