دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۱:۴۶:۰۵
تاریخ انتشار: ۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۰

تصمیمی تاریخی و سرنوشت ساز در انتظار مردم گچسارن و باشت/«کامبک»سید قدرت یا «فوروارد»تاجگردون؟

در دو اسفند ۹۸ مردم قدر شناس گچساران و باشت بر سر یک دو راهی تاریخی قرار گرفته بودند که آیا دوست دارند با انتخاب مجدد وکیل خود، تاریخ ساز شوند یا انکه تسلیم آنفصلی نو- محمد علی رستمی زاده


از بزرگی تاجی که تاجگردون بر سر مردم گچساران و باشت نهاده است و آنان را آقای خودشان کرده است؛ عصبانی اند!
قرار نبود، حضور تاجگردون دایره قدرت ارباب-رعیتی را که سالها با مشقت تمام درست کرده بودند را یک شبه خراب کند و در محفل های سیاسی-اجتماعی مردم را صاحب نظر و گفتمان و کرسی کند!
قرار نبود که تاجگردون پنجره های شهر را که سید قدرت، با قدرت هرچه تمام تر بر دستگیره های آن میخ اهنین زده بود را باز کند و به چشمان منتظر این ملت نشان دهد که پشت این آبادی، شهری است به وسعت آروزهای تحقق پذیر این ملت؛
قرار نبود که تاجگردون پرونده سازی های که دیگران علیه فرزندان نجیب این دیار ساخته بودند را بسوزاند و به جای ان پرونده ها،روزمه کاری بسازد و یکی پس از دیگری آنان را از فرش به عرش برساند تا که امروز گچساران در جای جای ایران، صاحب تریبون و نظر و اقتدار باشد!
آری ای بردار!
قرار نبود تاجگردون بیاید، پیروز شود و کنار این مردم بماند و تاریخ سازی کند!
پس باید این شور مردمی را که با شعور آگاهانه انتخابشان حول محور تاجِ اقتدار و توسعه گچساران و باشت شکل گرفته است را به هر وسیله ای بشکنند تا نشان دهند این مردم تا ابد باید در بندِ قدرتِ سید قدرت و همفکرانش باشند؛ اما زهی خیال باطل!
اکنون باید به سید قدرت حسینی این نکته را گوشزد کرد؛ شمایی که امروز همچنان به دنبال حذف نماینده مردم هستید و با صدای بلند و خشن، وکیل محبوب مردم را به افشاگری و حذف تهدید می کنید؛ در حقیقت کلام ترسناک شما حاکی از ان دارد که سرپنجه هایتان دنبال انتقام از غلامِ مردمی این ملت نیست؛
بلکه شما به دنبال تسویه حساب با مردم فهیم و اگاه گچساران و باشت هستید که چرا در سه دوره متوالی با وجود سم پاشی های عظیم و خطرناکی که علیه غلامِ با شرافت این دیار انجام داده اید؛ اما باز این مردم زر شناس بوده اند که بر انتخاب هوشمندانه خود اصرار ورزیده اند و فریب طلاهای زنگی و بدلی بازار زر گری سید قدرت حسینی را نخورده اند!
دکتر حسینی تند خو و تندرو!
امروز شما از حضور و نام تاجگردون به خود نمی لرزید، بلکه از شعور و فکر این مردم در عذابید چرا که مردم نشان داده اند که نه یک گام، بلکه چندین سال از شما و همفکران و هم حزبی-هایتان پیش تر هستند و به جای سیاسی بازی های پوچ و خانمان سوزی که سالها برای این مردم به ارمغان آورده اید؛ مجدد به سوی تاجگردون رهسپارند زیرا روشنایی خورشید فروزان تاجگردون را به ستاره های بی نور شما ترجیح می دهند!
آیا وقت آن نیست که به انتخاب مردم احترام بگذارید و بپذیرید که شما جای در فکر و دل مردم ندارید؟
در دو اسفند ۹۸ مردم قدر شناس گچساران و باشت بر سر یک دو راهی تاریخی قرار گرفته بودند که آیا دوست دارند با انتخاب مجدد وکیل خود، تاریخ ساز شوند یا انکه تسلیم آن صحنه آرایی خطرناک شوند و تاریخ سوز شوند؟
لذا با انتخاب مجدد تاجگردون در دو اسفند، ثابت کردند که میخواند قطار توسعه گچساران و باشت با سرعت به سوی عمران و آبادی پیش رود نه انکه با کامبک سید قدرت، به ته دره ناکارآمدی و محرومیت سقوط کند؟
حضور مجدد وکیل نام آشنایی چون تاجگردون در بهارستان، در حقیقت رای به استمرار برافراشته بودن پرچم سفید صلح و اتحاد و همدلی مردم شریف این خطه با مجموعه کل استان می باشد و این در حالیست که بازگشت سید قدرت حسینی به عرصه نمایندگی، بیانگر صدای پای اختلاف و جدایی گچساران و باشت را به اذهان متبادر می کند!
انتخاب مجدد تاجگردون، انتخاب یک شخص و یک نام و یک نشان نیست؛ بلکه انتخاب او، تاکید بر انتخاب صحیح و خردمندانه و پیش به سوی آینده روشنی می باشد که به واسطه آن گچساران نه در استان که اینک در کشور به عنوان یک قطب نفت و گازی و صد البته به عنوان محور توسعه و پیشرفت شناخته می شود و در روزگاری که کشور با بحران های شدید مالی و سیاسی که ماحصل دست های پشت پرده همراهان هم فکر سید قدرت حسینی است، باز هم با این شرایط سخت توانسته است این اسب نفس بریده را سرپا نگه دارد و به سوی رشد و کامیابی زین کند و تمام گچساران و باشت را درنوردد؛
اما اگر سید قدرت حسینیِ چشم سبز به عرصه نمایندگی بازگردد؛ گچساران و باشت تاوان سختی را پس خواهند داد چرا که انسان های که افکار کوچک با آرزوهای بزرگ دارند هیچگاه نمی توانند افق های دور دست و مطمئنی را برای مردم ترسیم کنند؛ چون این اشخاص به کارهای روزمرگی مشغول می شوند و سقف اندیشه های مردم آن خطه را نیز به اندازه قامت تفکرشان خرد می کنند که ماحصل یک انتخاب اشتباه، به آتش انداختن آینده نسلی است که امروز به واسطه تاجگردون به خود باوری رسیده است و نه فقط در شهرستان که حتی بستر استان هم گنجایش این همه استعداد پر انرژی را ندارد و باید به اقیانوس ملی و کشوری بپیوندد تا این نیروی های خوشفکر و پویا گوشه ای از وطن را آبرومندانه و عزتمندانه به نام گچساران و باشت بسازند!

سرتاسرگچساران و باشت از استعداد های توانمندی پر شده است که سالیان درازیست به دید تبعیض و خودی و غیرخودی بودن همفکران سید قدرت حسینی، اندیشه هایشان را باد برده است و استعداد هایشان زیر گرمای سوزان انحصار طلبی آقایان، زرد و پژمرده شده است؛
اما اکنون تاجگردون که چون خورشیدی فروزان بر تمام گچساران و باشت تابیده است، به مثابه اکسیر جوانیست که به همه ما این درک را تزریق کرده که می توان در شهری کوچک، کارهای بزرگ کرد و با هم نشینی با انسان های بزرگ، به بزرگی رسید و کارهای بزرگ را به سرانجام رساند!
این غلامرضا تاجگردون بود که نه فقط به ما که به ترک و لر و قشقایی و … اثبات نمود، برای اولین بار در طول تاریخ گچساران و باشت میتوان همه اقوام را زیر یک چتر وسیع و گسترده از نعمات خدمتگذاری این شهریار بی ادعا اما پر قدرت و مهربان عادلانه بهره مند کرد تا فردای بعد از تاجگردون، هر یک از ما یک تاجگردون مقتدر، مردمی و تاثیرگذار در جای جای این خاک پر گهر باشیم!
از یاد نبریم این غلامرضا تاجگردون بود که همه ما را بعد از سالها اسارت فکری، آزاد کرد و ما را آقای خودمان کرد !
او بود که درس آزادگی را برای ما مجدد معنا کرد و نشان داد آقای گچساران و باشت، تنها فرزندان نجیب و غیور این دیارند و هیچ تفکری و هیچ گروهی و هیچ شخصی ولو با چشمان سبز و دلی سخت، نمیتواند این مردم را عبد و بنده خودشان کند.
این مردم بعد از سالها طعم شیرین آزادگی و انتخاب غرور انگیز خود را چشیده اند!
این مردم بعد از سالها حضور در قفس تبعیض آقایان اینک به واسطه تاجگردون پر پروازشان را باز کرده اند و دیگر فریب هیچ دانه گندمی را به بهای حرف ها و جملات دهن پر کنی که هیچ سودی برای سفره های این مردم ندارند را نخواهند خورد!
ما با تاجگردون معنای ، من بودن، انسان بودن، آزاد بودن و توانمند بودن و دیده شدن را لمس کرده ایم و در حالی که در دوران وکالت سید قدرت حسینی، ما طعم بشقاب پرانی های نابخردانه را که هیچ سودی جز پسرفت و ضایع شدن حقوق عامه مردم این خطه نداشت را دیده ایم!
ما با انتخاب مجدد تاجگردون، در حقیقت به فکر سالم و انتخاب صحیح و عقل باورمندانه و آقا بودن خودمان رای دادیم و نخواستیم با انتخاب سید قدرت حسینی به واقع رای به کامبک گذشته دهیم و خواهان بندگی و کنیزی اربابانی شویم که هیچ اعتقادی به مردم نداشته و نخواهند داشت!
حال ما منتظریم …
یا با تایید تاجگردون سرود آزادی و عشق و توسعه را بخوانیم و استمرار ببخشیم!
یا با کامبک سید قدرت حسینی بر آینده ای که سالها برای ساختنِ خشت روی خشت آن سختی های زیادی به جان خریده ایم تلخند بزنیم و با تلی از خاکستر به گورستان تاریخ هدایت شویم!


محمد علی رستمی زاده

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرتان را بیان کنید

تعداد نظرات منتشر شده: 117
 • محمود . ح بویراحمد
  ۲ / تیر / ۱۳۹۹

  درود بر آقای رستمی زاده که با تفکر و دید باز مسائل
  را بیان نمودند آفرین لب مطلب همین است .

  • لر
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   نمیشه با بازی با کلمات کارهای کثیف آقای تاجگردونو پاک کرد ببینید تاج گردون اصلا نیروی خوبی نبوده واقعا اصل نژاد پرستی (نیروی یاسوج یا دهدشت حق نداره تو گچساران خدمت کنه ولی برعکسش میشه)تو استانو پایه گذاری کردن ان شاالله به حق خانم فاطمه زهرا که خدا آبروشو بریزه

   • ناشناس
    ۳ / تیر / ۱۳۹۹

    تاج گردون مردم را آقای خودشان کرد !!!! کی دست از این ادبیات متملقانه بر می دارید . آخر این چه حرفی ست . آن هم برای همه ی نماینده هایی که آن قدر حقیرند که برای یک کرسی دست به همه کار می زنند .

   • مصطفی
    ۳ / تیر / ۱۳۹۹

    سید قدرت در هر زمان و مکانی بوده صاف و صادق و کارکشته بوده.و تازه باشت شهرستان شده بود ک موقعیت رو برای تاجگردون فراهم اورد.و ایشونم اومد نیروها رو گذاشت سرکار.در زمان تاجگردون خط و جناح با خودش بود و میتونست کاری کن.اما در استارت مجلس۱۱ دیدی ک هم خط و جناح ک نباشی.در مجلس هیچ پستی نخواهی داشت🙏

  • سید
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   رستمی کاش از پشت پرده حرفت هم میگفتی چقدر بحسابت ریختن تا از نوکر علی لاریجانی تعریف کنی؟ بسه دیگه خجالت بکشید، شرم کنید، بوی تعفن تاجگردون و خانواده فاسدش کل کشور رو گرفته، سرت کردی زیر برف؟ یذره وجدان داشته باشید، به ✏ قلم احترام بزارید. گچساران نه تاجگردون نه حسینی نه زینال زاده رو نمیخاد. گچساران احتیاج به نماینده ای دلسوز که دنبال فامیل و قومیت، حزب بازی نباشه هست.

  • علی
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   اف برتفکررستمی زداه وهمفکرانش واف برغلامرضاتاجگردون اف باد

 • نیک
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  فعلا که قدرت حسینی دست به دامان هدایتخواه و قالیباف و پسرخاله لاریجانی به دنبال انتقام از تاجگردون بخاطر سراریز کردن بودجه کشور به گچسارانی شده که در زمان جنگ ۸ساله جور کل صادرات نفت ایران رو کشید و در دوران پساجنگ هم یک سوم نفت کشور رو تامین میکنه آره باید دنبال ایشون پرونده سازی کنند.

  • علی
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   ببخشید میشه بیان بفرمائید
   کدوم نخبه و کدوم رزومه؟ ؟
   جز عده ای خاص و فامیل بسیار نزدیک
   میشه توضیح بدی که اختلاس و فساد و استخدام های فامیلی تاج گردون چه ربطی به سید قدرت حسینی دارد؟؟
   میشه دو نمونه فقط دو نمونه از اقشار ضعیف و افراد فقیر نام ببرید که توسط غلام تاج گردون استخدام شدن؟؟؟
   متاسفم واقعا
   برای قلمی که بدست گرفتی؟

  • سید
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   تاجگردون یکی از نوکران دست به سینه علی لاریجانی بوده و هست بخاطر قرابت با لاریجانی و اژه‌ای دست به اختاپوس بازی زده. صبر کنید نوبت دادگاهی خانواده اختاپوس لاویجانی هم میرسه بعد خواهید فهمید تاجگردون مهره سرسپرده علی لاریجانی هست

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  همش چرت وپرت تحویل مردم میدید مردم همه چی رو میدونن نیاز به راهنمایی شما نیست ما را به خیر تو امید نیست شرمرسان

 • ریحانه
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  بی گمان دست خدا بالاترین دست هاست.
  پس نگران چه هستید ؟
  هیچ آفتابی پشت ابر نمی ماند!
  اگر تاجگردون بر حق است که یقین بدانید اگه الان هم رد شود باز هم روزی نه چندان دور به صحنه باز خواهد گشت و اگر تائید شود و بر راه حق نباشد باز هم شک نکنید که بزودی دوباره بر زمین خواهد افتاد.
  پس غصه ی چیزی را نخورید که اینها همه گذراست.

  • اسد
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   واقعن تاجگردون بهترین گزینه برای مردم دیارش هست بذارید مردم بدبین نشن و نفس بکشن..قدرت حسینی چهار سال بود چه گلی زد به سر مردم گچساران… تاجگردون نماینده بر حق مردم شهرش هست.. تمام

   • شاقلی الهی
    ۳ / تیر / ۱۳۹۹

    شهروند گچسارانی درود بر شر فت. انشاالله سالم سعادتمند باشید ودر مورد آقای تاجگردون بدانید تنها نماینده ای که درد مردم را حس کرد هرآنچه توانست برای این شهر انجام داد . درود

 • یاسوجی
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  با رفتن تاجگردون باید به مردم گچساران و باشت وحتی استان تسلیت گفت بدون تاجگردون استان ما بی صاحب ومانند سالهای قبل به ته جدول خواهیم رسید واقعا جای تاسف است بغض گلوی همه ما را گرفته مردم استان تسلیت تسلیت

  • باشت باوی منتظر عدالت است
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   خودت ….. ،، یاسیچی ارواح ننت اگه یاسوجی باشی

  • ناشناس
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   نترسیدبه دست سه سقوط نمیکنید😂😂😂😂😂

  • علی
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   یکی به من بگه این نماینده ی خدوم دکتراش پس چی بوده؟؟ نه کنه آمپول زن بوده🤣🤣🤣🤣

  • ناشناس
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   تاجگردون پول به یه مشت مفتخور مثل تو داده تا ازش حمایت کنی کل مجلس چه گلی به سر مردم زده که تاجگردونش چه گلی زده همشون دزد و زدو بند باز و باند باز و رشوه گیر و حروم زاده اند

  • محمد
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   کجایی برادر،تاجگردن بیچاره کرده کل استان رو.

  • ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   شهروند گچسارانی درود بر شر فت. انشاالله سالم سعادتمند باشید ودر مورد آقای تاجگردون بدانید تنها نماینده ای که درد مردم را حس کرد هرآنچه توانست برای این شهر انجام داد . درود

 • آراد
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  چرا تا پای کسی تو گل فرو میره از مردم و انتخاب مردم دم می‌زنید چرا موقع خوردن و بردن یادی از مردم نمی‌کنید در ضمن نظر شخصی خودتون را پای مردم نگذارید خوبه شما که از خدمات ایشان گفتید از تخلفات ایشان هم میگفتید

 • ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  دراین کشور دانستن فهمیده بودن وخدمت کردن تاوان داره ..مردمی بودن شریف بودن تائید شدن بوسیله مردم هزینه داره ..تواین کشور بادرک وفهم وشعور انتخاب کردن گلوگیر هست..تاجگردون یک ایدئولوژی هست یک تفکر ویک فهم هست یک نماد هست یک شاخص ..نشانه ای از همدلی درک وفهم ودانش هست اقایون شما که افراد بادانش اهل کارکردن ومردمی بودن را اصلا تائید نکردین نتیجه چی شد قهر کردن مردم باصندوق رای وانتخاب بیست درصدی مردم باصندوق ها قهر کردن چون کسی نبود که بوسیله مردم رد صلاحیت بشه برای مردم فرقی نمیکرد این شد که مشارکت حداقلی داشتیم ….انقدر دایره افکارمان کوتاه است که حتی تحمل یه نفر که مردمی هستدومردم با بیشترین همدلی وهمیاری انتخابش کرده اند راندارند …اقایون پس این وسط انتخاب مردم چه میشود..دمکراسی کجا میره مگه رای رای مردم نیست ..مگه انتخابات ازاد نیست چرادوس داریم پشت به شعور ودرک وفهم وانتخاب مردم کنیم….تاجگردون فردی هست که متعلق به همه اقوام هست وهمه قبولش دارند بقول بزرگ خودتون اب را بریزید جایی که میسوزه وگرنه تاجگردن بزرگ وپاک بود وهست

  • ناشناس
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   مطمآ باشید چوب خدا صدا نداره باز هم خواهیم دید ظلم پایدار نیست نمیمونه الان بره دوباره نمیمونه

  • لر
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   هااااا
   نونم چقه دایه و ختو رستمی ک سیش بنویسیت؟؟
   چون هیچ گربه ای محض رضای خدا……

  • ناشناس
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   اقای رستمی ببین از تهمانده تاجگردون چی میرسه نگران مردم نباش ماشین میلیارد ی تاجگردون نشان از مردمی بودن وخاکی اونه ایول به دزدان اصلاح طلب آون هم چه طلبی تاکل مملکت را تحول دشمن ندن دست بردار نیستند

 • اسپری گچساران
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  درررررود بر سید انقلابی و حامی محرومان خداقوت انشالا کامبک میکنیم

 • ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  برای سربلندی کشور عزیزمان باید همدل بود باید دست دردست همدیگه گذاشت مجلس یک دست بازدهی انچنانی ندارد مجلس باید افکارهای مختلف افکارهای موافق ومخالف داشته باشد که باعث پیشرفت جامعه باشد برای تصویب ورد طرح باید افکارهای مختلف وجود داشته باشد تا مورد بحث وگفتگو قرار بگیرد اگر مجلس یکدست باشد مشخصا همه یا موافق هستن یا مخالف چون دیدگاه ها همه مشابه هست بدون شک مجلسی قدرتمند هست که صلاح مملکت ومردم وطرح ها ولوایح مورد بحث جدی قرار بگیرد ..بهتر است که برای پیشرفت کشورمان افکار وعقاید حزبی وطیفی راکنار گذاشته وتسویه حساب ها راکنار گذاشته وبدون غرض وبدون انتقام گیری بهترین تصمیم ها راگرفت این مردم بدون شک بهترین مردم دنیا هستند چون کشور خود را دوست دارند عاشق این مرزوبوم هستند اقایون مجلسی خدارا سرلوحه همه کارهای خود قرار دهید ودرتصمیم گیریهاتون مردم را درنظر بگیرید نه اینکه بخواهید ازدولت ومجاس قبلی انتقام بگیرید انرژی که بخواهید صرف این افکار بکنید صرف تصمیمات درستی بکنید که بازده فکری وتصمیماتون درزندگی مردم دیده شود به امید خداوند وبرای سربلندی فرزندان این مملکت به انتخاب مردم احترام بگذارید تاجگردون وتاجگردون ها رامردم انتخاب کرده اند مردم مملکت ما بسیاز اهل فهم وشعور هستند بسیار بادانش هستند موی را ازماست بیرون میکشند مطمعنن تاجگردون برای این مردم کارکرده بدردبخور بوده مردمی بوده به وظایفش به نحو احسنت عمل کرده که دوباره انتخاب شده

  • یا حسن
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   سلام فه درسته که درمحلس از هر سلیقه ای باید باشد نه سلیقه ی حیب خود وفامیل رو پر کردن وشرکتهای مختلف زدن

   • ناشناس
    ۳ / تیر / ۱۳۹۹

    تاجگردون نه بخدا نه به روز قیامت اعتقاد دارد. افرادی هم که ازش حمایت میکنند عده ای در استخدام خانواده تاجگردون هستند تاتکه نانی گیر بیاورند، عده ای هم بیسواد مثل خود تاجگردون از ناکجا آباد مدرک گرفتند از علمی پول بردی نجاتی مدرک گرفتند همه کارمندان بیسواد استان کهگیلویه و بویراحمد از دانشگاه نجاتی مدرک گرفتند بدون یک سطر سواد فقط پول در مقابل مدرک. ان شاء الله بزودی قوه قضائیه به پرونده دانشگاه نجاتی و شهردار سابق قاضی فر هم ورود میکند چون تاجگردون با اژه‌ای پرونده را فرمالیته کردند.

 • گرجی زاده باشت
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  سلام بر سید قدرت تاجگردون مجلس انقلابی یعنی ای دوره با پارتی رشوه هم تایید بشه اعتبارنامه ات کاری نمیتونه بکنی اقتدار مجلس یازدهم مثل نهم دهم نیست، گچساران باشت فقط سید قدرت آباد میکنه احسن آقای رستمی زاده وسلام

  • گمنام
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   من در انتخابات شرکت نکردم،ولی اگه حقیقت رو قبول کنیم باید بگم که،تاجگردون یک نمونه اقتدار بومی است،و در حال حاضر تو منطقه همچنین کسی که آگاه ومشرف بر مسائل کشور ومنطقه باشه نداریم

  • ناشناس
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   تاجگردون همانجوری که بالابی گری تایید شد بالابی گری هم رای اورد اما مجلس لابی گری های اوراحذف گرد اقای رستمی ازچپاول گری هم بگو

  • امید
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   معنی کلمه اباد یعنی سر و سامان دادن .

   مطمعنی با سی قدرت اباد میشه

 • باشت باوی منتظر عدالت است
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  لطفا واقعیت ها را درست بنویسید ، نه درشت …!! مردم خودشون همه چی رو میفهمم نمیخواد شما با حرفای احساسی قلمبه ، سلمبه مظلوم نمایی تو جامعه بکنی. فعلا که سید قدرت تو خونش آروم و خیال راحت نشسته . اونی که باید دست به دامان قالیباف بشه جناب ((( $$ دکتر $$ ))) غلامرضا تاجگردون می باشد

 • قادر
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تاجگردون به هیچ کس رحم نکرد،کاش تاییدبشه تابه شماثابت بشه که دیگه ازش کاری ساخته نیست

 • jalal
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  سلام
  اینطوری که شما از تاجگردون حمایت میکنید آدم بیشترشک میکنه که یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست .بابا مملکت قانون داره درسته که بعضی ها زیر آبی رفتن و خیلی وقتها خلافهایی کردند ولی همیشه اینطور نیست . تمکین به قانون نشان از سلامت آدمها میده نه گردنکشی وتهدید قانون .

 • Dr.alilawyer
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  جناب رستمی زاده..آقای تاجزاده خیلی به خویشاوندانشون خدمت کردند..آیاشماهم چیزی ازاین سفره برداشتیدیاموزش به شمارسید..پروندهءفسادآقای تاجگردونتان چنان قطوراست که ازکادرسازی خویشان گرفته تاکمترین منتسبان به ایشان که همگی درادارات پست ومقام گرفتند..راستی مدرک دکتری تاجگردونتان ازکدام موسسه ست😂😂😂😂😂..مضافااینکه آیاامثال شماازتگزاس آرمان میخواهندکه درمیتینگهای تاجی تان مثل کابوی هااسلحه میگردانید

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  درود ای مرد بزرگ
  بسیار عالی و عالمانه فرمودید متاسفانه بزدلان و شیادان تزویر و ریا همیشه از خورشید و بزرگ مردان ترس و واهمه دارند که این گونه مغرضانه و جاهلانه و وحشیانه به دنبال حذف می گردند
  بنظرم برای مردم ایران و خصوصاً مردم شریف گچساران و باشت مشخص شده که گروه معترضین تاکنون مدرک و مستندات قابل محکمه پسندی ارائه نکرده آمد و تنها با تکیه بر دیدگاه انحصارطلبانه و جاهلانه اقدام به فرافکنی و شعار به اصطلاح انقلابی گری ( …) می دهند …
  در طول تاریخ تجربه نشان داده که گروه مقدس مأب همواره جز هوچیگری و جنگ و خونریزی و خواری و ذلت
  چیزی نصیب مردم نخواهند کرد و حتما اسم اینگونه کارها را اقدام انقلابی می دارند و افتخار هم می کنند و…

 • سید حسام
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  چقدر این مدح و ثنا کردن شبیه تعاریغی هست که از روحانی کذاب در دوران دوران انتخابات ریاست جمهوری هستش؟😉
  خدمت کردن به مردم که جزو وظایف لاینکف هر نماینده ای هستش چرا از اون به عنوان منت گذاشتن سر مردم استفاده میکنید تاجگردون و امثال تاجگردن اگر کاری هم کرده باشن تازه به وظیفشون عمل کردن ولی انجام وظیفه دلیلی بر انجام این همه زد و بند و تخلف و اختلاس و حیف و میل اموال بیت المال و سواستفاده از جایگاه قدرت نمیباشد
  نه تنها تاجگردون بلکه همه تاجگردونهای دیگه ای هم که توی مجلس هستن باید به خاطر تخلفاتشون مورد پیگرد و پیگیری قرار بگیرن حتی نمایندگانی که در محلس قبل بودن و با سو استفاده از جایگاهشون از بیت المال سو استفاده کردن که الا ماشالله کم هم نیستن .
  شمایی که داد از رای مردم میزنید کجای دنیا دولت و حکومتش چشمشون رو به روی تخلافات کوچکترین عضوش تا عالیترین مقامش که رییس جمهورشون باشه به خاطر اینکه مردم بهش رای دادن میبندند؟
  قانون اگر قانون باشه تاجگردون که عددی نیست رییس جمهورش رو هم به خاطر تخلف و حیف و میل باید به چهار میخ بکشه حتی اگر ۲۰ میلیون نفر بهش زای داده باشند .

 • مظفری
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  انشاالله به یاری خدا ونظر خاصه مهدی عجل الله تعالی فرجه، سیاهکاریها و پرونده سازیهای انثال مسعود حسینی و قدرت حسینی وستارهدایتخواه واحمدخورشیدی بی اثر خواهد شد وخورشید تابان استان تاجگردون عزیز به درخشش خود ادامه‌ خواهد داد

 • انصاری
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  در این ایام گرم تابستان باید سوز سرمای تنگ نظری وبدبینی افراد فرصت طلب را دید که همچون زمستان بر سر مردم حاکم شدند ومیخواهند هیچ درختی هرچند قوی را بدون ثمر کنند چرا که این خاصیت زمستان هست سرما زدگی درختان ولی باید بدانند حذف تاجگردگون عزیز از صحنه سیاست عواقب وزیان خیلی بدی دارد که باید انشا الله در ایام پیش رو نشان داده شود… درود بر تاجگردگون

 • مهندس خلیلی
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  هیچ کدومشون دلسوز مردم نیستند ما تا الان نماینده دلسوز برای بیکاری جوانان شهرمان نداشته ایم هر کی تا الان به این منصب نشسته فقط دلسوز هواداران دو آتیشه خود بودند و بس اینا به مردم ماهی دادن ولی ماهیگیری یادشون نمیدن تا همیشه بتونن با دادن وعده های تکراری به کرسی مجلس بشینن

 • مهندس خلیلی
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  هیچ کدومشون دلسوز مردم نیستند ما تا الان نماینده دلسوز برای بیکاری جوانان شهرمان نداشته ایم هر کی تا الان به این منصب نشسته فقط دلسوز هواداران دو آتیشه خود بودند و بس اینا به مردم ماهی دادن ولی ماهیگیری یادشون نمیدن تا همیشه بتونن با دادن وعده های تکراری به کرسی مجلس بشینن

 • سلمان
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  با سلام
  به نظر بنده آقای تاجگردون برای خانواده خودش و منتسبین و نزدیکانشون سنگ تمام گذاشتند. نه برای مردم گچساران و باشت که ازشون به عنوان یه پوشش برای اشتباهات تاجگردون استفاده می کنید.

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تورو خدا تا کی می خواهید با این اراجیف از تاجگردون حمایت کنید تاجگردون با هشت سال نمایندگی‌ فقط به خودش به مو اتی میلیاردری تبدیل شد که که برایه این دوره هم مردمش برایه دادن رای محتاج یگ گونی برنج یا یک کارتن قند بودن که این خودش برایه تاجگردون جایه بسی شرمساری داره همین بس چراااا واقعیت‌های تلخ گچساران رو نمی بینید وبیخودو بی جهت دارین از تاجگردون اسطوره می سازین

 • حسنخان
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  انشاءالله که تمام افرادمنافق وفاسد نه فقط از مجلس بلکه از کل نظام حذف شوند

 • محمود
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  در کل باید تا جگردون حضور داشته باشید چه بامدارک وچه بی مدارک مهم توانائی در مدیریت است که در ذات ان نهفته می باشه .پس به رای مردم گچساران باید احترام گذاشت واگر خلافی هست مراجع قضائی کشور دراین مورد کار را دنبال کند. باید تا جگردون درمجلس باشه ودرمدیریت کلان مناطق کمتر توسعه یافته جنوب ایران نقش موثر تری داشته باشید چون درد آشناست.

  • من منم
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   کردان بیچاره بخاطر به مدرک از مجلس انداختن بیرون و از این درد سکته کرد و مرد.. کلکسیون تخلفات تاج گردون هر جای دنیا بود یه دولت سقوط میکرد حالا یه مشت منفعت طلب قلم به مزد ماله کشی میکنن پس خودتون هم تاج گردون هستین در تاراج منافع به نفع خود و فامیل..
   این موضوع هیچ ربطی به سید قدرت نداره بلکه باید از تاج گردون پرسید با این همه تخلف چرا یک شهر را بی نماینده کرد و آبروی یک ایل را برد…دست از مجیز گویی بردارید و واقعیت را ببینید، یک صدم کارهای سید قدرت را تاج گردون نکرد ولی بوق نداشت که از نمای یه خیابون هم قبای مالی و هم سیاسی بدوزه…

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  جون خت تو جیره خواری تاجگردونی حرف خودت رو پای مردم ننویس کورنیستن مردم که ببینن اینهمه تبعیض ،دروئی ،دزدی،فساد،رانت،اشرافی گری،بخوام برات بگم تا فردا بنویسم تمومی نداره ایقد دکترقلابیتون رو زخم های ای مردم نمک پاشیده که دیگه تاول زده ،چی مردم برفرض کردی واقعا که یکی مث تو وامثال تو دلت برا نداشتن نماینده ناراحتین نه عزیزدل تو دلت براخودت می سوزه که دلتو خوش کردی به وعده های که تا دیروز وامروزخوابشو میدیدی که خواب دیدی خیره ،همین الان هم دیرنشده اگه پاکه ثابت کنه مگه دارش زدن دارن از حق همین مردم دفاع میکنن دفاع از حق مردم رو نسبت نده به کسی،فقط به این فکر میکنم که خدایا چطور تو کسی که ازش دفاع میکنی چجور روش میشه دوباره تو چشم همین مردم نگاه کنه البته جای تامل داره و تعجب چون تا دیروز که خودتونوجرمیدادین دکترای اقتصاد دکترای فلان دکترای بهمان دارن ولی الان تو این نامه سرگشاده ات یه بارم ننوشتی دکتر تاجگردون ..مخلص کلام این حرفای که نوشتی روبزاردرکوزه آبشوبخورتمام ……..

 • ایرانی گرسنه
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تمام مردم عشایر ایران دراستان که باشند از تاجگردون خدمتگزار مخلص مردم حمایت می کنند ووصولگرایان اعلام می کنند باعدم تایید تاج سر همه طوایف اصیل ایران آخرین میخ رابرتابوت خودنزنید که باعث روگردانی بیشتر مردم از شما خواهد این نصحیت دوستانه وبی غرضانه گوش وبه آن عمل کنید ومن ا…..التوفیق

 • سعید
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  واقعا جای تاسف داره که نویسنده این مطلب مردم را نادان فرض کرده،برو تحقیق کن و ببین چه کسی دوباره سیستم ارباب رعیتی را زنده کرده، جوابش را به وجدان خود بسپار ،مردم پیشکش

 • محمود
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  یک دزد کمتر یابیشتر دردی دوا نمیکنه خدا از ریشه خشک کنه که این کره خاکی نفسی تازه کند

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  گچساران وو باشت با اینکاری که سید قدرت کرد دیگر هیچ وقت رای نمیاره سید ریش حنایی

 • علی اسدی نیا
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  درود بر دکتر تاجگردون
  دست خدا بالاترین دست هاست .

 • ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  قرارنیست هرکسی ازپشت‌ کوه بیاد و واسه درو دهاتش‌ بودجه‌ نصف ملت ایرانو به تاراج ببره دزدی و اختلاس هم انفرادیه‌ هم گروهی!!

  • مسلم
   ۳ / تیر / ۱۳۹۹

   فعلا که نصف بودجه کشور از صدقه سری گچسارانه

 • یا حسن
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  اگه برای خدا ومردم رفته چه فرقی میکنه کجا خدمت کنه ،سردار دلها کجا خدمت کرد وچی برای خودش ذخیره کرد اگر خیلی مرده خودش واهل واقرباش برن سوریه مدافع حرم بشن

 • لبیک یا زینب(س)
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  سلام عزیزان،الان متحد بودن و یکپارچگی ملت مهمه،اگر قرار است برای این ملت عزیز کاری شود ،چه جناب آقای تاج گردون وچه جناب آقای حسینی وچه فرد دیگری ،البته اگر فقط قصد کمک به مردم عزیزمیهنمان باشد ،هر کس انتخاب شود طرف مقابل که رقیبش هست الان باید به دیگری در رسیدن به هدفش که کمک به مردم است یاری رساند.اینها که نمی خواهند خدایی نکرده سو استفاده ای از این فرصت کنند .پس هر کس انتخاب شد همه برای موفقیتش در امر پیش برد اهداف انقلابیش دعا کنیم.تعجیل در امر فرج و رفع مشکلات جامعه اسلامی صلوات

 • امید
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  معنی کلمه اباد یعنی سر و سامان دادن .

  مطمعنی با سی قدرت اباد میشه

 • احسان
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تاجگردون تا تونست بالا کشید.ننگ تاریخ استان بی شک کسی بجز تاجگردون نیست.

  • ناشناس
   ۴ / تیر / ۱۳۹۹

   دقیقا ننگ تاریخ هزار ساله استانه با این همه تخلفش تا کنون در تاریخ استان کسی با این حجم تخلف وجود نداشته

 • سید محمد فاطمی نیا
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  آقای قدرت اله قدرت طلب از ته مانده های تفکرِتکفیریِ حزب داعشی جمهوری است و در واقع با فساد دیگران کاری ندارد فقط همان رگ تکفیری گری دهه شصت او گل کرده و میخواهد با کمک دوستان تمامیت خواه ِ همفکرش تاج گردون را زمین گیر کند
  ولی مردم گچساران و باشت هیچگاه به جناب قدرت رای نمیدهند، البته اینها اهرمهای قدرت و زمینه چیزی مثل کودتا همیشه براشون فراهم است و راحت میتوانند مثل انتخابات سال ۸۸ هر کسی را رئیس جمهور و یا نماینده قرار دهند، کافی است که بازار تکفیر براه افتد و انقدر مردم را خسته کنند تا مردم بی تفاوت شوند.

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  فکر می کنم آقای رستمی زاده ازچیز دگری می زوزد نه آقای تاجگردون

 • قشقایی
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  خدا میداند همین افرادی که به عنوان آلت دست یک جریان سیاسی برای زمین زدن تاج گردون شمشیر از رو بسته اند روزی چنان پشیمان خواهند شد که گریه کنند و افسوس بخورند و دیگر فایده ای نداشته باشد. افرادی که در تمام مشکلات مردم این دیار نیز در آینده، سهم عمده ای خواهند داشت و اینجا بار دیگر فقر و بدبختی و محرومیت به این منطقه کامبک خواهند زد.‌

 • وحید
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  آقای نویسنده قلمتان را چند فروخته ای. گل بی عیب تنها خداست. قرار نبود نون به نرخ روز خور باشیم. قرار نبود از تاجگردون ها و سید قدرت ها بت بسازیم. قرار نبود هر وقت منافعمان حمایت شد قلممان به بیراهه بنویسد. تاجگردون یا سید قدرت فرقی برای من ندارد آخرش من جوان فوق لیسانس باز هم بیکارم.و اما شما، شمایی ک قلمتان حرف دل من عام هست اگه واقعیت رو ننویسی آنگاه فرق دارد برای عام. کاش در کنار زحمات تاجگردون کمی از انتصاب های فامیلی و جناحی، پیمانکارهای فامیلی و جناحی و جوان بیکار شهرم نیز می گفتی.

 • پرویز متکی
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  باسلام
  فرقی نمیکند منتظری باشد طبری باشد تاجگردون باشد
  خلاف خلاف هست
  هرکسی نسبت به مردم و نسبت به کشور خلاف کند
  باید از دور گردون خارج شود
  از نظر من کسی که برای کشور برای مردم میخواهد کار کند لزومی ندارد برای نماینده شدن میلیاردها هزینه کند و به کرسی بنشیند
  کجا گرفته میلیاردها تومان را برای فقط و فقط به کروسی نشستن نمایندگی در مجلس
  مکر میشه در عرض چهار سال هزاران میلیارد سرمایه برای خودش جور کند
  با سرمایه خودش تهدیدی باشد برای کشور و مردم
  ساز و کار ما از بن خراب هست
  چون مایه تعجب هست هر نمایند بعداز چهار سال
  میلیاردها تومان سرمایه دار میشود
  ولی مردم از نظر اقتصادی در سراسر کشور هر روز
  ضعیف و ضعیف تر میشوند
  کجا کار کشورمان ایراد دارد همه در مجلس از نظر اقتصادی به عرش میرسند
  برای نماینده شدن پدر بر پسر. برادر به برادر رحم نمیکند
  برای نماینده شدن مثل برق و باد سبقت میگیرند
  کجا دیدید بعداز چهار سال نماینده شدن بعداز اتمام نمایندگی بین مردم بصورت عادی مثل مردم زندگی کنند
  بعداز شصت سال سن ما
  ما که تدیدیم

 • سجاد گچساران
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  اقای رستمی زاده حرفات بیشتر شبیه رمان بود ،لذت بردیم برکت الا

 • ایل چرام
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  جناب نگارنده متن . شما اولا کی هستین که دارید بزرگمردان را تخریب و افرادی که فقط این مردم بزرگش کردن رو بزرگ میکنید … برادر بخدا من یه اصلاحات سرسخت از چرام هستم خداشاهده تاجگردون فقط خودشو میدید و اطرافیون نزدیکش رو … شما که اینقدر دم از اقتصاد و مجلسش میزنید و تاجگردون که مشخص نبود نیروی اصلاحاتی هست یا اصول گرا برای استان با اون پستش چکار کرد چه مجموعه بزرگی در مرکز استان یا شهرستان پیاده کرد …. آفرین بر مجلس و کسانی که دست این تاجگردون رو برای همیشه قطع کردند . دیگه برو خونه ت بشین تاج ….

 • مبارز
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  حرف مفت رستمی زاده برای مردم هیچ ارزشی ندارد.

 • ثمر
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تاجگردون فقط واسه دوروبریای خودش کارکردمن واقققعابعنوان ی باوی ک چندین سال خودم وخانوادم بهش رای دادیم ازش شاکیم ولی ی ضرب المثلی هست ک میگه و جی پادشاهون بنشونیت کلان حیف ک حسینی بیاد جای تاجگردون کسی ک حتی نمیتونه فارسی سلیس صحبت کنه

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  مجلس بایدیکدست باشداوخاری است درچشم جناح راستیهای مجلس

 • ناصر
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  خجالت بکشید تاج گردون تاج گردون
  با این کلمات قلمبه سلمبه نمی‌تونید رفع اتحام کنید

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  اقای تاجگردون یک افتخار بزرگی برای استان بود نه فقط گچساران باشت

 • چشم روشن
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تاجرگرون هرچی هم بود و باشه وقت فروش نیست از وقت اشتفاده میکنه تازه وقت هم میخره.. مثل قدرت نیس.وقتشو بفروشه .. دزدی همه کردن اینم تا بخوره حد اقل ی پروژه ای هم میاره .. برین خدمت قدرت الله رو بخونیین چه کرده ی دستشویی هم تو پارک ها نتونسته بسازه

 • دختر لر
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  اقاااااا خجالت بکشید…تاجگردون حذف بشه استان ما از این ک هست محروم تر میشه…از وقتی تاجگردون اومده سر کار تا الان دوبار قرار بود گچساران مرکز استان بشه اینقد ک پیشرفت کرده…ب جا تعصبات کورکورانه چشاتونو وا کنید ببینین چیکار کرده برا گچساران…اگه می اومد دهدشت حتما بش رای میدادم☺️..حیف ک نمیاد اینور…به هر حال حذفم بشه مطمئن باش نمیزاره قدرت حسینی بیاد سر کار…

 • طناز
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  شماهایی که می‌آید میگید آقای تاج گردون پول داده تا آقای رستمی زاده برای ایشون چند خطی بنویسند یا اینکه طرفدارانش رو حتما کار شخصی براشون کرده که رفتن سمتش و خطاب به اون شخصی که میگه هیچکس محض رضای خدا…. میخوام بگم با خوندن تمام کامنت ها متوجه شدم کسی که با پول خریده میشه خود شمایید نه ما که فرد لایق مجلس رو انتخاب کردیم متاسفانه شهر و استان ما هرکس خواست پیشرفت کنه و برامون مفید باشه چون نمی‌تونیم مثلش باشیم کاری میکنیم که به هر طریقی نابودش کنیم درصورتیکه نمی‌دونیم داریم تبر بر ریشه خودمون میزنیم

 • روح الله
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  واقعا قدرت پول و پولپاشی رو در این مقاله سراسر پراز چاپلوسی و کاسه لیسی به چشم دیدم…. همین امثال شماها هستید که مفسدان را حلوا حلوا میکنید تا مردم بیچاره گول شماها رو بخورند لعنت بر شما…

 • زهرا
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  بنظر من که هر کی اول به فکر جیب خودشه. فرق نمیکنه تاجگردون باشه یا حسینی. تاجگردون کار برا باشت و گچساران انجام داده ولی ماشالا تا تونسته از قدرتش به نفع خودش و خانوادش استفاده کرده. که البته این مورد درباره همه کسایی که یجورایی تو بدنه دولت هستن صدق میکنه. توجه هم کردین دیگه بغیر از نماینده های مجلس که چهار سال یبار انتخاب میشن بدنه دولت تغییری نمیکنه.یه پست و مقام تو دست میگیرن یجا رو آباد میکنن بعد میرن سراغ پست بعدی. تحصیل کردهاو نخبه های ملت هم که برگ چغندر..

 • زهرا
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  بنظر من که هر کی اول به فکر جیب خودشه. فرق نمیکنه تاجگردون باشه یا حسینی. تاجگردون یه کارایی برا باشت و گچساران انجام داده ولی ماشالا تا تونسته از قدرتش به نفع خودش و خانوادش استفاده کرده. که البته این مورد درباره همه کسایی که یجورایی تو بدنه دولت هستن صدق میکنه. توجه هم کردین دیگه بغیر از نماینده های مجلس که چهار سال یبار انتخاب میشن بدنه دولت تغییری نمیکنه.یه پست و مقام تو دست میگیرن یجا رو آباد میکنن بعد میرن سراغ پست بعدی. یدفه هم میگن فلانی اختلاس کرده فرار کرده.تحصیل کردهاو نخبه های ملت هم که برگ چغندر..

 • شهروند
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تاج گردون فقط نماینده یک قبیله بود وخیلی زود ظرفیتش تموم شد کسی که میتونست با درایت یک مهره کارآمد در استان و حتی کشور باشد اونقد دنبال باند بازی و مهره چینی در استان بود که تا بخودش اومد در این گرداب غرق شد الانم جز معدود افرادی که نفعی بردن کسی از ایشان حمایت نکرد متاسفم که هنوز یک نفر سیاست مدار با درک بالا و آینده نگر در استان نداریم!!!

 • بهشت
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  هم اقای رستمی وهم اقای تاجگردون بروید به جهنم روحانی

 • ننگ بادنیرنگ
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  برادران همتبارولرنشین من فقط به یک چیز کاملاواقفم که هروقت یه لرزبان یاحتی یک جنوبی بخوادبه یه جایی برسه که بتونه درتصمیم گیری کشوررحرفی داشته باشه ویاصاحب نظربشه تابخوادبه خودش بیادقلم پاشومیشکنند سیاست یعنی چیزی که واقعیتش قابل درک نباشه…مثلاصفدرحسینی..کروبی..

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  تاجگردون نه بخدا نه به روز قیامت اعتقاد دارد. افرادی هم که ازش حمایت میکنند عده ای در استخدام خانواده تاجگردون هستند تاتکه نانی گیر بیاورند، عده ای هم بیسواد مثل خود تاجگردون از ناکجا آباد مدرک گرفتند از علمی پول بردی نجاتی مدرک گرفتند همه کارمندان بیسواد استان کهگیلویه و بویراحمد از دانشگاه نجاتی مدرک گرفتند بدون یک سطر سواد فقط پول در مقابل مدرک. ان شاء الله بزودی قوه قضائیه به پرونده دانشگاه نجاتی و شهردار سابق قاضی فر هم ورود میکند چون تاجگردون با اژه‌ای پرونده را فرمالیته کردند.

 • رضا از دهدشت
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  با سلام و عرض ادب
  همه ی دیدگاه ها و نکته نظرات را خواندم. متاسفانه به جز تعداد انگشت شماری، سوای موافق یا مخالف بودن، بقیه سطحی نگر و هیجانی و جبهه گیری در مقابل مخالف بوده.
  بحث شخصیت و راندمان آقای تاجگردون یه طرف، بحث اصل انتخابات، و انتخاب مردم یه طرف…
  برای من به شخصه هنوز هضم نشده که چرا وقتی کاندیدی تو انتخابات رای نمیاره، به جای اینکه برای دور بعد یا در هر جایگاه و مسئولیتی که هست، در جهت منافع مردم کوشش کند ، دست به تخریب رقیب و فرافکنی و تهمت و افترا میزند؟ مگر فقط در قالب نماینده مجلس بودن میشود به مردم خدمت کرد؟ (البته اگر نیت همین باشد….). ویا اینکه در جریان انتخابات ، همانطور که شاهد بودیم به جای بیان طرح ها و برنامه و جلب رضایت مردم، فقط سعی در تخریب رقیب دارند و از این طریق سعی در کسب آرا دارند…
  آقای تاجگردون انتخاب با اقتدار و بلا منازع اکثریت است، و نپذیرفتن این امر نشان از دگم بودن، روحیه ی دیکتاتوری و مستبدی، نگاه خودخواهانه و ارباب مردم بودن شخص دارد. از طرفی هم توهین به شعور و شخصیت مردمی است ( اکثریت آرا ) که نماینده ای را انتخاب کرده اند، خواه این نماینده مرد باشد، یا زن، خوب باشد یا بد، مردم دار باشد یا خود رای و مستبد…. هر چه که باشد انتخاب اکثر مردم است و باید به این انتخاب احترام گذاشت…
  در خاتمه، اگر دفاعی میکنیم یا مخالفتی میکنیم، نقد میکنیم یا تحسین میکنیم و الخ…. مستند و مستدل باشد تا پذیرفته شود نه اینکه رو هوا حرفی بزنیم و انتظار همراهی و پذیرش دیگران را هم داشته باشیم…
  التماس میکنم کتاب بخوانید….

  • ناشناس
   ۴ / تیر / ۱۳۹۹

   ببخشید انتخاب مردم بود
   یا خرید مردم؟
   منکه فکرمیکردم
   یا تردید داشتم که آقای تاج وقبولی ایشان
   تخلف بوده یا نه
   ولی روز رای گیری درحوزه سید جمال‌الدین
   چرام واقعا باخرید رای
   توسط پیمانکاران
   فهمیدم حقیقته

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  خدانکندهمچتین آدم افراطی سرکاربیایندتاشهصیتی مثل تاجگردون که حوزه استحفاظیش راآن چنان آبادکرده که تایک قرن هزاران نماینده کهگیلویه ویاسوج رهسپارمجلس شود نمی توانند به اندازه یک سوم آن کارانجام دهند وکدام نماینده است که درمجلس برای آشنایان وبستگان خویش کارنمی کنند که حالاآقای تاجگردون شده خلاف مگرهمه نمایندگان فعلی وقبل کارشون این نیست که فعلا حرف ازدامادتاجگردون وبرادروبرادرزاده می زنند واگربگویند ماازای کارهانمی کنیم دروغ محض است تاجگردوم نماینده فعالی که تاکنون توانست مردم شریف گچساران وباشت رابه عزت رساندوحوزه ای دیگردرتهران وشهرهای دیگرایران باتوجه به اینکه حریف این لرباغیرت نمی شوند باهمکاری کاندیداهای افراطی دست به چنین اقدامی زدند واپرچنین اتفاقی بیفتدنشانهرافول این منطقا خواهدشد

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  بخدا یکی و نمایندیل استان یه تومن نیرزن…کم تعریف مفت بدید…امسال استان زیر صفره موقعیتش….

 • ناشناس
  ۳ / تیر / ۱۳۹۹

  مشکل بیکاری در کل کشور وجود دارد مگه دست نماینده است

 • مجی
  ۴ / تیر / ۱۳۹۹

  رستمی چقدر خودت پول ازش گرفتی یا کار برات کرده که اینطور داری آتیش میگیری از نابود شدن یک رانت باز و اونم با مدرک دروغینش…..ههههههههه

 • مجی
  ۴ / تیر / ۱۳۹۹

  رستمی خان اینو برسون به گوش نمایندت ؛خیلی خوب تونستی تا اینجا بیای اما اینجاشو دیگه فکر نکرده بودی که یه افرادی هستن که دیگه نمیتونی اونا رو با یه تخصیص بخری.این دست ،تک رای خداحافظ فامیل باز حرفه ای

 • ناشناس
  ۴ / تیر / ۱۳۹۹

  دقیقا ننگ تاریخ هزار ساله استانه با این همه تخلفش تا کنون در تاریخ استان کسی با این حجم تخلف وجود نداشته

 • یاسوج
  ۴ / تیر / ۱۳۹۹

  درود بر رستمی زاده با این نگارش زیبا. تاجگردون مستحق هر توصیف نکوییست.

 • سحر
  ۴ / تیر / ۱۳۹۹

  فقط بلدیدغلط اضافه کنید تاجگردون کم تواین هشت سال چاپیدتون یکم فکرکنیدعقل که نباشدجان در عذاب است

 • ناشناس
  ۴ / تیر / ۱۳۹۹

  اگر پول‌های پیمانکاران تاجگردون نبود امکان نداشت توانتخابات قبول بشه
  به والله درملاعام براش رای میخریدن
  وای بر شما
  فکرمیکنید
  مردم احمق هستن
  کل اصلاح‌طلبان
  بقیه استان‌ها
  اومدن رای دادن
  خدایا
  نابود وذلیل کنه
  اونایی که الکی انتخاباتو تایید کردن
  ا