ارسالی مخاطبین

جوابیه ای به توهین در قالب نقد محمود پیروزه -تفنگت را زمین بگذار

اما این کلام را به احترام شرایط مردم سی سخت همین جا تمام می کنم چون قرار نیست عزت و خدمت به این مردم شریف ابزاری برای شکار سیاسی شود و اخلاقیات فدای سیاست گردد.

جوابیه به نقد که چه عرض کنم توهین و ناسزا های  اقای محمود پیروزه

فصل جنوب – مسعود محرابی

ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای
دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای

برادرم جناب اقای محمود پیروزه

تفنگِ دست تو یعنی زبان آتش و آهن

 

فرهنگ محبت و سپاس گذاری تنها با محبت و احترام ایجاد می شود نه با توهین و ناسزا .

اما برادر نویسنده با این میزان توهین و ناسزا ، ره به هر جا خواهی برد جز ایجاد فرهنگ محبت و سپاسگذاری که بدنبال آن هستی .
از کوزه همان برون تراود که در اوست

می دانم که می دانی اما باز می گویم که بیدارت کنم
دکتر محمد بهرامی با تشکر از همه مسیولین و مردم همچون روند گذشته
،فرهنگ سپاس گذاری را که در سرشت شخصیتی ایشان است رعایت کردند و این گونه ویژگی ها ایشان را مرد اخلاق سیاست معرفی کرده است.

در همین ارتباط بخوانید :

توصیه های محمد بهرامی در خصوص زلزله شب گذشته شهر سی سخت

روزگار سخت مردم سی سخت‌ / افزایش مصدومان زلزله ظهر امروز به ۱۴ تن

در عجبم چرا عنوان کردن یک واقعیت از قانون اساسی چنین خشمگینتان ساخته است .

اما این کلام را به احترام شرایط مردم سی سخت همین جا تمام می کنم چون قرار نیست عزت و خدمت به این مردم شریف ابزاری برای شکار سیاسی شود و اخلاقیات فدای سیاست گردد.

در انتها یک نصیحت برای شما برادر عزیزم دارم
با حقیقت آزرده شو اما هرگز با دروغ خودت را آرام نکن

مسعود محرابی

اسفند ۹۹