با صدور حکمی

حکم مدیرکلی جدید در وزارت کار و تعاون برای پروانه نیکمرام

فصلی نو ، با حکم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، مدیرکل جدید سرمایه گذاری توسعه و اشتغال این وزارت منصوب شد .

فصلی نو ، با حکم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، مدیرکل جدید سرمایه گذاری توسعه و اشتغال این وزارت منصوب شد .

به گزارش فصل جنوب ، دکتر علی شریتمداری با صدور حکمی ، خانم پروانه نیکمرام را بسمت مدیرکل جدید سرمایه گذاری توسعه و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد .

پروانه نیکمرام از آذرماه سال ۹۶ تا اواخر بهار سال ۱۴۰۰ سمت مدیرکلی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان را عهده دار بود که علیرغم شایستگی ها و تلاش های فراوان جای خود را به آیت الله ارمغانی داد .

وی پس از آن با پیشنهادهای فراوانی جهت مدیریت در استان مواجه شد که  مهمترین آنها معاونت استانداری کهگیلویه و بویراحمد بود اما با حکم وزیر تعاون ابتدا بعنوان مشاور شریعتمداری منصوب شد و از امروز  مدیرکلی سرمایه گاری توسعه و اشتغال وزارت کارتعاون و رفاه اجتماعی را عهده دار است  .

فصلی نو ، ضمن تبریک به خانم دکتر نیکمرام برای وی آرزئی توفیق روزافزون دارد .