رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان خبر داد ؛

پرداخت هزینه های درمان دانش آموزان استثنایی استان در قالب طرح خدمات حمایتی

فصلی نو ، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان از پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی جهت هزینه های درمانی دانش آموزان استثنایی با نیازهای ویژه استان در قالب طرح خدمات حمایتی خبر داد .

فصلی نو ، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان از پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی جهت هزینه های درمانی دانش آموزان استثنایی با نیازهای ویژه استان در قالب طرح خدمات حمایتی خبر داد .

به گزارش فصل جنوب به نقل از  روابط عمومی اداره آموزش وپرورش استثنایی استان و به نقل از شهربانو بختیاری  رییس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان ، ۴۳۵  پرونده خدمات حمایتی دانش آموزان بانیازهای ویژه استان مورد بررسی به منظور پرداخت هزینه قرار گرفت.

بختیاری  گفت: ارائه خدمات توانبخشی و درمانی این طیف از دانش آموزان جز اهداف اصلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور می باشد که همه ساله با ابلاغ دستورالعمل خدمات حمایتی هزینه خرید تجهیزات توانبخشی، و درمانی و دارویی دانش آموزان پرداخت می گردد.

ایشان افزود درسال ۱۳۹۹ با توجه به ابلاغ اعتبار ۲۸۰میلیون تومانی سازمان آموزش و‌پرورش استثنایی کشور ، ۴۳۵ پرونده حمایتی مورد بررسی و هزینه های مربوطه به حساب شخصی دانش آموزان بانیازهای ویژه واریز گردید . وی در ادامه به موارد درمانی قابل پرداخت اشاره نمودند که شامل خرید عینک – سمعک – ویلچر – واکر – ذره بین های آموزشی – داروهای مستمر – خدمات بیمارستانی – عمل های جراحی – عمل جراحی کاشت حلزون – تعویض پردازشگرهای کاشت حلزون – تعمیرات کاشت حلزون – تعمیرات سمعک می باشند که خانواده ها با ارائه مستندات هزینه های پرداختی از طریق مدرسه و سامانه جامع بهداشت دانش آموزان  بانیازهای ویژه می توانند از این طرح استفاده نمایند