دبیرشورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان سازوکار جدید این شوراء را تشریح کرد

فصلی نو ، خلیفه خلقی پور دبیرشورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان کهگیلویه وبویراحمد درباره سازوکار جدید این شوراء برای انتخاب اعضاء وهمچنین انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ توضیحاتی داد

به گزارش فصل جنوب شامگاه پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۹لقی پور درجمع خبرنگاران به تشریح اهداف ،برنامه ها ونحوه فعالیت برای انتخاب اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان پرداخت .

ایشان درابتداء باتبریک دهه فجر انقلاب اسلامی وگرامیداشت یادامام وشهداء ،نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) رادرتغییر مسیر تاریخ در قرن بیستم درسطح جهانی متذکر شد ودرادامه به مدیریت عالمانه ومنحصر بفرد امام (ره) به نقش ولایت وحکومت دینی وتاثیرگذاری آن درسطح جهانی توسط ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) پرداخت واظهار داشت مردم نسبت به نظام اسلامی، ولایت ورهبری ،ارزشهای اسلامی وآرمانهای امام علاقمند ووفادار هستند وبا حضور درعرصه های مختلف سیاسی اجتماعی ،نقشه های استکبار جهانی را نقش برآب کرده وخواهند کرد .

یکی ازدستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، دخالت مردم درامور خودشان می باشد واین یک نکته بسیارمهمی است چرا که یکی از کشورهایی که بالاترین میزان مشارکت مردم ودموکراسی درآن بخوبی تحقق یافته ، جمهوری اسلامی ایران است وگواه براین مدعا، برگزاری بیش از سی انتخابات درچهل سال گذشته است .

یکی ازمهم ترین وقایع سیاسی پیش رو درسال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری است وبا توجه به اینکه دراین برهه اززمان به تعبیر مقام معظم رهبری دریک پیچ حساس وتاریخی هستیم ، توجه به این موضوع وپرداختن به آن اولویت اول مسائل سیاسی کشوراست .

جنگ اقتصادی ،جنگ سیاسی ونرم افزاری وهجمه فرهنگی درسطح گسترده با استفاده از امکانات فضای مجازی از مهم ترین تهدیدهایی است که عرصه را بر مردم خصوصا درمسائل معیشتی تنگ نموده برهمین اساس جریان اصولگرایی ،نیروهای انقلاب ودلسوزان نظام می بایست با ازخودگذشتگی ،وحدت وبرنامه ریزی زمینه استقراردولت انقلابی،جهادی ومتکی به نیروها وامکانات داخلی ،تکیه بر جوانان پاکباخته ودارای روحیه انقلابی را فراهم نمایند.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با دارا بودن تجربه وسابقه موفق جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) درسال ۹۶ وکسب رای ۱۶ میلیونی دررقابت نابرابربادولت مستقر بعدازانتخابات با تجدیدنظر درساختار ورفع نواقص این حرکت ارزشمند با همراهی وهمکاری احزاب وتشکل های جریان انقلاب وتعیین ساختار، درابتدای سال ۹۷اقدام به تشکیل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی نمود که درادامه، این شورا بعنوان یک تشکل سیاسی با دریافت مجوز رسمی ،فعالیت خود را تحت عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در کشورادامه و نسبت به شبکه سازی وسازماندهی نیروهای انقلاب تاسطح مناطق وشهرستانها اقدام نمود،که نتیجه آن تشکیل مجلس انقلابی بابیش از ۲۲۰ نماینده از خروجی های این شورا ازحوزه های مختلف انتخابیه در مجلس شورای اسلامی می باشد.

وی درادامه با تجدیدنظر وبازنگری درساختار،مجددا حدود سه ماهه گذشته ،فعالیت خودرا درقالب تشکیل هیئت های موسس دراستانهاوشهرستانهاکه درواقع برنامه ریزی ازبالا به پائین می باشد ادامه دادکه این هیئت ها درادامه فعالیت ودرحال حاضر فعالیت خودرابمنظور سازماندهی وهماهنگی نیروهای جریان انقلاب ازپائین به بالا یعنی تشکیل مجامع شهرستانی ،مجامع منتخب شهرستان ، شورای ائتلاف شهرستان ،شورای ائتلاف استان ،تعیین نمایندگان استان درشورای مرکزی وتشکیل مجمع ۲۸۰۰نفری در کشور به منظور تصمیم گیری درتعیین کاندیدای این جریان درانتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آغاز نموده اند ودراین رابطه استان کهگیلویه وبویراحمد یکی از استانهای فعال وپیشتاز دراجرای این برنامه بوده ودرحال حاضر ثبت نام ازنیروهای انقلاب درمجامع شهرستانی آغاز گردیده است ودراین رابطه توجه به جوانان زیر ۴۰ سال وبانوان ازرویکردهای اصلی این شورا می باشد .

استقبال ازسلیقه های مختلف جریان اصولگرا واحزاب وتشکل های سیاسی همسو ازجمله موتلفه اسلامی ،جبهه پیروان خط امام ورهبری، رهپویان انقلاب اسلامی ،جمعیت پیشرفت وعدالت ایران اسلامی، حزب عدالت وتوسعه، جبهه ایستادگی، جبهه پایداری،کانون دانشگاهیان ، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی،جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی،جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و ……. ازبرنامه های اصلی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی درسطح کشور واستان می باشد .

وی درپاسخ به سوالی درمورد تشکیل شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی وموازی بودن آن باشورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی واحتمال اختلاف بین این دو اظهار داشت ،تمام تلاش بزرگان بریکی شدن ووحدت این دوتشکل درسطح ملی است ودرصورتیکه خدای نکرده این موضوع درسطح ملی تحقق پیدانکرد تصمیم جریان اصولگراوانقلابی دراستان براین است که وحدت وانسجام نیروها درسطح استان حفظ وازتفرقه جلوگیری شود.پ

ایشان درپاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص اینکه درصورتیکه وحدت این دوتشکل درسطح ملی صورت گرفت آیا نام شورای ائتلاف تغییر خواهد کرد بیان داشت ؛شورای ائتلاف یک تشکل شناسنامه داردارای مجوز رسمی از مراجع قانونی تحت این عنوان است ودامنه فعالیت این شورا تاسطح مناطق دوردست وروستاهاهم کشیده شده وهمچنین ایشان درخصوص برنامه شورای وحدت دراستان بیان داشت که این شورا درکشور واستان جدیدا شکل گرفته وهنوز برنامه خاص اجرایی را ازاین عزیزان سراغ ندارم وامیدوارم جریان انقلاب تمام تلاش وظرفیت خودرا برای رسیدن به وحدت وحضور در عرصه انتخابات با کاندیدای واحد بنمایند .

ایشان بااعلام اسامی هیئت های موسس شهرستانهای استان ازعموم نیروهای انقلاب درسطح استان برای نام نویسی وعضویت درمجامع شهرستانی وعضویت درشورای ائتلاف شهرستانها ازطریق هیات های موسس دعوت نمود.