رئیس بنیاد مسکن کشور به همراه روشنفکر وارد استان شد – تصاویر

فصلی نو ، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن کشور و استاندار اسبق کهگیلویه و بویراحمد به همراه یک هیات عالی رتبه از این بنیاد برای چندمین مرتبه از زمان ریاست خود به استان سفر کرد . به گزارش فصل جنوب ،گفته می شود این سفر بنا به رایزنی های مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد دنا […]

فصلی نو ، اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن کشور و استاندار اسبق کهگیلویه و بویراحمد به همراه یک هیات عالی رتبه از این بنیاد برای چندمین مرتبه از زمان ریاست خود به استان سفر کرد .

به گزارش فصل جنوب ،گفته می شود این سفر بنا به رایزنی های مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است .

نیکزاد جهت بازدید از برخی مناطق روستایی شهرستان های بویراحمد و دنا به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.