رئیس جدید خانه مطبوعات استان انتخاب شد / عدم دعوت از هیات مدیره سابق

فصلی نو ، با برگزاری اولین جلسه هیات مدیره جدید خانه مطبوعات استان ، با رای این اعضا ترکیب هیات رئیسه این خانه مشخص شد .

به گزارش فصل جنوب ، با رای اکثریت اعضا خانه مطبوعات سید داوود موسوی منش به سمت رئیس خانه مطبوعات استان انتخاب شد .

در همین ارتباط با رای اکثریت اعضا ، علی علیزاده به سمت نایب رئیس شورا ، مصطفی دانشی بعنوان رئیس هیات مدیره این خانه انتخاب شدند .

مرضیه جوشن نیز بعنوان خزانه دار خانه معرفی شد .

لازم به ذکر است که اعضای جدید  هیات رئیسه خانه در حالی انتخاب  و معرفی شدند که از اعضای هیات مدیره سابق این خانه هیچگونه دعوتی بعمل نیامده بود  اینکه آیا هیات مدیره سابق مطلوب متولیان رسانه در استان هستند یا خیر بر همگان پوشیده است .