روبرت لواندوفسکی به عنوان برترین بازیکن سال ۲۰۲۰ انتخاب شد

فصلی نو،روبرت لواندوفسکی به عنوان برترین بازیکن سال ۲۰۲۰ انتخاب شد بعد از لواندوفسکی ،کریستیانو رونالدو  ولیونل مسی رتبه های دوم و سوم رو کسب کردند.    

فصلی نو،روبرت لواندوفسکی به عنوان برترین بازیکن سال ۲۰۲۰ انتخاب شد

بعد از لواندوفسکی ،کریستیانو رونالدو  ولیونل مسی رتبه های دوم و سوم رو کسب کردند.