بازرسی ویژه بازرسان صمت استان از شهر مارگون

فصلی نو ، معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خبر داد.

به گزارش فصل جنوب ، با شروع طرح نظارتی ویژه ماههای پایانی سال و نوروز ۱۴۰۰ ،تشدید نظارت ها در کلیه بخشها ومناطق استان انجام و با هر گونه تخلف صنفی برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بازرسان سازمان صمت استان در کلیه بخشها ومناطق استان طی یک برنامه منسجم وبراساس برنامه ابلاغی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان درقالب ۲۰ تیم نظارتی ویژه، برای ماههای پایانی سال ونوروز ۱۴۰۰ از بازارهای استان بازرسی به عمل خواهند نمود.

معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان در حاشیه بازدید از بازار شهر مارگون گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده تیمهای نظارتی ویژه ای بصورت نامحسوس در قالب ۶ تیم نظارتی از کلیه واحدهای صنفی شهر مارگون جهت مقابله با هر گونه تخلفات صنفی بازدید و بازرسی نمودند که براین اساس تعداد ۴۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال برای واحدهای متخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

باقری فرد افزود :بمنظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایام پایانی سال بازرسی ونظارتها تشدید وبازار بصورت روزانه رصد خواهد گردید.

ایشان در پایان از همشهریان گرامی درخواست نمود در صورت مشاهده هر گونه تخلفات صنفی از قبیل گران‌فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و… مراتب را به سامانه ۱۲۴ ستاد خبری صنعت، معدن وتجارت گزارش تا به شکایات آنها رسیدگی گردد.