شیرین نجفی در ایران و زندان است

فصلی نو،شیرین نجفی در ایران و زندان است غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه: در پرونده روح‌الله زم شش‌نفر به زندان‌های دو تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند؛ از جمله شیرین نجفی که الان در زندان است.  

فصلی نو،شیرین نجفی در ایران و زندان است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه:

در پرونده روح‌الله زم شش‌نفر به زندان‌های دو تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند؛ از جمله شیرین نجفی که الان در زندان است.