طرح تشویقی همسفر برای دارندگان مودم ADSLمخابرات ۲۰۲۰

فصلی نو -روابط عمومی منطقه مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد جزییات  طرح همسفر مودم های ADSL را اعلام کرد. طرح همسفر ۱-۳۰ گیگا بایت دانلود و ۳۰ ساعت مکالمه تلفن ثابت ۵۰ هزار تومان طرح همسفر ۲-۹۰ گیگا بایت دانلود به همراه ۹۰ ساعت مکالمه رایگان تلفن ثابت ۱۲۰ هزار تومان طرح همسفر ۳-۵ گیگا […]

فصلی نو -روابط عمومی منطقه مخابرات استان کهگیلویه و بویراحمد جزییات  طرح همسفر مودم های ADSL را اعلام کرد.

طرح همسفر ۱-۳۰ گیگا بایت دانلود و ۳۰ ساعت مکالمه تلفن ثابت ۵۰ هزار تومان

طرح همسفر ۲-۹۰ گیگا بایت دانلود به همراه ۹۰ ساعت مکالمه رایگان تلفن ثابت ۱۲۰ هزار تومان

طرح همسفر ۳-۵ گیگا بایت دانلود به همره ۱۵۰ دقیقه مکالمه رایگان تلفن ثابت ۹ هزار تومان

بسته های ترافیکی ۱۲ ماهه -پیش پرداخت :

۱-پنج گیگابایت دانلود یکساله ۱۲ هزار تومان

۲-ده گیگابایت دانلود یکساله ۲۱ هزار تومان

۳-سی گیگا بایت دانلود یکساله ۴۵ هزار تومان

۴-شصت گیگا بایت دانلود یکساله ۸۰ هزار تومان

۵-یکصد و بیست گیگا بایت دانلود یکساله ۱۵۰ هزار تومان

۶-سیصد گیگا بایت دانلود یکساله ۳۰۰ هزار تومان

تماس با -WWW.TCI.IR

۲۰۲۰

روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد