مدیر دوره مدیریت راهبردی انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

فصلی نو ، با حکم رئیس اندییشکده چشم انداز و آینده پژوهی ،مدیر دوره مدیریت راهبردی انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

فصلی نو ، با حکم رئیس اندییشکده چشم انداز و آینده پژوهی ،مدیر دوره مدیریت راهبردی انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش فصل جنوب ، امیر میثم نیک فر با صدور حکمی علی اکبری تبار ا به سمت مدیر دوره مدیریت راهبردی انقلابی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد .

علی اکبری تبار عضو دو دوره شورای شهر یاسوج ،در دور چهارم و پنجم بود .

بر اساس این گزارش یکی از رسالت‌های آن، پرورش و تربیت مدیران در طراز انقلاب اسلامی است.

عضو سابق شورای شهر یاسوج

علی اکبری تبار