موفقیت سازمان صنعت معدن و تجارت‌ استان در جشنواره شهید رجایی

فصلی نو ، سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره شهید رجایی در سال 1400 بعنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد

فصلی نو ، سازمان صنعت معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره شهید رجایی در سال ۱۴۰۰ بعنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد

به گزارش فصل جنوب ، در جشنواره شهید  رجایی که همه ساله با اعلام شاخص های  دستگااهابی برتر انتخاب می شوند سازمان صنعت معدن و تجارت در شاخص های مختلف موفق به اخذ دستگاه برگزیده استان شد .

استاندار و رئیس ستاد جشنواره شهید رجائی استان با اهداء لوح به سازمان صنعت معدن و تجارت  استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص کسب عنوان دستگاه برگزیده در شاخص های عمومی اختصاصی بین دستگاه های اجرایی استان که بر اساس نتایج فرایند ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ بدست آمده بود تقدیر کردند.

در این جشنواره از زحمات سالار حسین پور رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان بدلیل تاش های مستمر و کسب رتبه دستگاه برگزیده استان تقدیر شد .