با انتشار متنی

نگاه توسعه گرا؛ از مادوان تا یاسوج

پیام با کوله باری از تجربه و با اندیشه های نو این بار در شهر بزرگ یاسوج به عنوان مرکز استان نامنویسی کرده است که این اتفاق میمون قطعا مورد اقبال عمومی مردم قرار خواهد گرفت و در ادامه نوید بخش اتفاقات روشنی برای شهر یاسوج خواهد بود .

فصلی نو- کمتر کسی است که امروز نام حاتم پیام را به عنوان یک جوان خلاق، پرانگیزه و اهل فکر و برنامه نشنیده باشد. وی در چهار سال گذشته یکی از فعالترین و موفق ترین اعضای شورا در کل استان بود و چه در حوزه تئوریک و چه در عرصه عمل کارنامه روشن و درخشانی داشته است. در حالی که بسیاری از شوراهای استان بویژه در شهرهای بزرگ درگیر حواشی و مسائل نامرتبط با امورات شهری مردم بودند اما شورا و شهرداری مادوان فارغ از حاشیه و با تمرکز بر کار و نگاه تخصص گرایانه در پی کار و حل مشکلات مربوط به شهر بودند. این در حالی است که شهر مادوان بواسطه ساختار ناقص شهری آن از ابتدا و بلاتکلیفی آن در الحاق به شهر یاسوج و هم چنین آمار بالای مهاجرت به این شهر بیش از سایر شهرهای استان با مشکلات و کمبودها مواجه بوده است . مسائل مربوط به کرونا و تعطیلی بخش های اصلی درآمد زایی شهرداری ها نیز مزید بر علت در افزایش بحران در حوزه شورا و شهرداری مادوان بوده است اما این حجم از مشکلات مانع از کار و برنامه ریزی درست
در شورا و شهرداری مادوان نشد تا امروز بعد از چهارسال شاهد یک کارنامه روشن و قابل دفاع از شورا و شهرداری شهر مادوان باشیم. در این موفقیت نمی توان از نقش همه اعضای شورا و شهردار شهر ماودان گذشت اما بر کسی پوشیده
نیست که در این میان نقش حاتم پیام عضو جوان شورای شهر مادوان نقشی مهم و غیر قابل انکار است . ادبیات و تخصص وی در حوزه های مربوط به حوزه شهری به همراه ارتباط و نزدیکی دایمی با مردم و هم چنین تعامل با همه دستگاه ها
و مدیران ارشد استان کمک کرد تا این چهره جوان و خوش ذوق امروز به یکی از امیدهای مردم برای شورای شهر یاسوج تبدیل شود .
پیام با کوله باری از تجربه و با اندیشه های نو این بار در شهر بزرگ یاسوج به عنوان مرکز استان نامنویسی کرده است که این اتفاق میمون قطعا مورد اقبال عمومی مردم قرار خواهد گرفت و در ادامه نوید بخش اتفاقات روشنی برای شهر یاسوج خواهد بود . یاسوج با ظرفیت های بالا در بخش های مختلف شهری، توسعه ای، اقتصادی، گردشگری و …. تا کنون آن گونه که شایسته آن اسا به حق و حقوق خود نرسیده است و شوراها در بسیاری از ادوار به جای تمرکز بر کار و خدمت درگیر حواشی و مسائلی بودند که تیشه به ریشه توسعه در شهر زدند. همین مسائل سبب دلخوری مردم از شورا ها شده است و قطعا حضور نیروهای متخصص و دلسوز می تواند فرصتی برای آشتی مردم با این نهاد مهم باشد. شورا بدون حضور مردم از ماهیت تهی می شود و نباید این همراهی با مردم و بالعکس معطوف به زمان انتخابات باشد بلکه منتخبین باید بعد از
پایان انتخابات نیز کانال های ارتباطی را حفظ کنند . موضوعی که در طول دوره نمایندگی پیام در شورای شهر مادوان حفظ شد و رمز موفقیت پیام وشورای شهر مادوان همین موضوع بوده است. چیزی که در شهر بزرگ یاسوج از آن غفلت شد و در این دوره باید این موضوع احیا و تقویت شود .

برای معرفی پیام می توان دست بر روی مواردی و موفقیت های بسیاری گذاشت و به شرح و تفصیل آنها پرداخت ولی تجربه و کارنامه پیام در مادوان خود به تنهایی کفایت می کند تا عیار یک فرد مشخص شود و فارغ از شعارهای توخالی که این روزها دررسانه ها و شبکه های اجتماعی گوش عالم را کر می کند مردم به تخصص گرایی، مردم‌گرایی و دغدغه مندی رای دهند.