پیام تبریک محمد بهرامی بمناسبت هفته بسیج 

بارزترین رفتار بسیج همان مجاهدت در راه خدمت به خلق است که روحیه جوانمردی و اخلاص را در انسان زنده نگه میدارد

فصلی نو ، پیام تبریک دکتر محمد بهرامی بمناسبت هفته بسیج

هر کسی که قلبش برای ایران و وطن میتپد و با اراده و ایمان به پیشرفت دین،فرهنگ،تمدن،صنعت،تکنولوژی و هرآنچه رفاه و امنیت را دربرمیگیرد گامی برمیدارد،به نوع خود یک بسیجی است و بارزترین رفتار بسیج همان مجاهدت در راه خدمت به خلق است که روحیه جوانمردی و اخلاص را در انسان زنده نگه میدارد… (هفته بسیج گرامی باد)

محمد بهرامی

در همین ارتباط بخوانید

آغاز هفته بسیج