کشف جسد در دکل تلوزیونی شهرستان دنا

فصلی نو ،ساعاتی پیش جسد یک نگهبان در دکل تلویزیونی شهرستان دنا در دلی بهرام بیگی کشف شد.

به گزارش فصل جنوب ، جایمند از آتش نشانی پاتاوه گفت: دو نگهبان به صورت شیفت سه روزه مسئولیت نگهبانی از دکل تلوزیونی شهرستان دنا واقع در دلی بهرام بیگی را بر عهده داشتند که یکی از نگهبانان هنگام مراجعه جهت تحویل شیفت خود متوجه فوت نگهبان قبلی می شود.

وی افزود: درب دکل نگهبانی قفل بوده و پس از اطلاع رسانی نگهبان دوم نیروهای آتش نشانی به محل اعزام و پس از ورود به دکل نگهبانی با جسد نگهبان مواجه شدند.

این آتش نشان گفت: باتوجه به بررسی های اولیه صورت گرفته و کبودی های جسد برآورد می شود  چند روز از مرگ این نگهبان می گذرد که پزشکی قانونی علت اصلی فوت این نگهبان را مشخص خواهد کرد.

گفتنی است این نگهبان از اهالی طایفه “باباملکی” شهرستان دنا و روستای ذکر شده بوده که به صورت شیفت ۳ روزه در دکل تلوزیونی شهرستان دنا واقع در روستای بهرام بیگی مشغول به نگهبانی بوده است که به دلایل نا معلوم فوت کرده است.