مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد

۱۰۰کلاس درس به فضای آموزشی استان اضافه می شود

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا مهر ماه 100 کلاس درس به فضای آموزشی استان اضافه خواهد شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا مهر ماه ۱۰۰ کلاس درس به فضای آموزشی استان اضافه خواهد شد.

به گزارش فصل جنوب ،پیروز کرمی در جمع خبرنگاران  اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته تا مهر ماه ۱۰۰ کلاس درس به فضای آموزشی کهگیلویه و بویراحمد افزوده خواهد شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سطح استان ۶ مدرسه مشارکتی با همکاری هلدینگ میهن انجام گرفته است.

وی با اشاره به افتتاح ۲ مدرسه در کهگیلویه افزود: در مجموع اعتباری افزون بر چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این ۲ پروژه هزینه شده است.