کنایه سنگین کیان دهراب پور به برخی مدیران- پازل تقصیر مرگ جانگداز فرزند شهید

فصلی نو - در پی خودسوزی و مرگ فرزند یک شهید در جلوی بنیاد شهید استان که عزل دو مدیر استانی را به همراه داشت ، دکتر کیان دهراب پور طی یک یادداشت کوتاه در این خصوص واکنش نشان داد .

فصلی نو – در پی خودسوزی و مرگ فرزند یک شهید در جلوی بنیاد شهید استان که عزل دو مدیر استانی را به همراه داشت ، دکتر کیان دهراب پور طی یک یادداشت کوتاه در این خصوص واکنش نشان داد .

به گزارش فصل جنوب ، دهراب پور نوشت :

بنیاد شهید ففط تکه ای از پازل مرگ جانگداز فرزند شهید در کهگیلویه و بویراحمد است.
تکه های بزرگتر پازل را در جاهای دیگر پیدا نمائید؛
آنجا که رئیس و مدیران نورچشمی جناب رئیس در دستگاههای دولتی بصورت فله ای و بدون رعایت ضوابط نیرو جذب می کنند و به ریش عدالت، انصاف و قانون می خندند و بعد هم با دروغی وقیحانه دم از عدالت، انصاف و قانون می زنند و وقیح تر آنکه بعضی از عمال سیستمهای بازرسی، نظارتی، محاسباتی، قضایی و امنیتی همراه با مسئولین ظالم در این خندیدن شیطانی شریک می شوند، یا سهل انگاری واضح از خود نشان می دهند و یا خود کرکس وار در این ظلم شراکت می کنند و …

کیان دهراب پور
جمعه ۱۴۰۰/۷/۳۰