یادداشت ارسالی -پدرسالاری سیاسی مرد / اگرگام دوم را قبول دارید، بروید / هشدار به سران اصولگرایی استان / مجمع در انحصار مهرهای سوخته

فصلی نو – مطلبی را که در زیر می خوانید از سری یادداشت های ارسالی مخاطبین است و انتشار آن الزاما بمعنای تایید یا رد نوشته نیست .

فصل جنوب – رامین پاسیار

در انتخابات اخیر مجلس به دلیل عدم تدبیر در جریان اصولگرایی و انقلابی جریان به چند بخش تقسیم شد که تبعات حاصل از آن را می توان در جلسات پراکنده ، اعضای مختلف و تصمیمات مهمل مشاهده کرد . حال جریان نیاز به یک لیدر با خط مشی جدید دارد .

لیدرهای قبلی دیگر محبوبیت و مقبولیت ندارند و اگر گام دوم انقلاب را قبول دارند باید جریان را به دست جوانان انقلابی نخبه و کاردان بسپارند . با توجه به نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شاهد هستیم که بیشتر جبهه های سیاسی موثر در انتخابات در ظاهر شعار وحدت سراسری سر می دهند ولی در عمل، هر کدام مسیر جداگانه ای را برای خودشان در پیش گرفته اند. ظهور پدیده کاندیداهای مینی بوسی نیز مولود همین دوگانگی شعار و عمل است. در واقع یک نوع مسابقه جدی ولی پنهان برای رسیدن به کرسی ریاست شورای انقلاب و زمام داری جریان اصول گرایی شکل گرفته است. برخی ازسران اصولگرایی استان در چند سال اخیر کارنامه خوبی ازخود به جا نگذاشته ولی کماکان پرستیژ پدر سالاری به خود گرفته اند دریغ از اینکه توهمی بیش نیست . برای اینکه یک مشی در انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی جواب دهد، باید بگذاریم فکر جدید و کسانی که در عرصه سیاست‌ورزی می‌توانند ایده‌پردازی کنند، به میدان بیایند و فضای تضارب آرا و افکار قدیم و جدید حاصل شود و این را بدانیم که با تغییر عنوان بدون اصلاح محتوا هیچ تغییر اساسی اتفاق نخواهد افتاد.. باتوجه به فرموده های رهبر معظم انقلاب در بیانه گام دوم فرصت را باید به جوانان انقلابی داد البته منظور از جوانان اقازاده ها رانتی و اشناهای متصل به جریان نمی باشد بلکه جوانان شایسته و نخبه را در برمیگیرد . بصورت گزیده با بررسی کشوری تولد جریان نو اصولگرایی قالیبافی و بهاری احمدی نژاد نمونه های بارزی از عدم کارایی وحدت سنتی اصولگرایان است. البته جبهه پایداری نیز ساز خود را برای آهنگ جدید کوک می کند. گروه های زیادی هستند که دغدغه ارزش های انقلاب را دارند ولی زیر پرچم انحصاری پدرسالاری سیاسی، جمع نمی شوند.
اگر اصولگرایان برای رسیدن به وحدت جامع و کامل، ساز و کار موثری ایجاد نکنند، نباید به تحلیل های سطحی درون جریانی دل خوش کنند. احتمال دارد مشابه شکست ترامپ در آمریکا، در ایران نیز تکرار شود. در انتخابات آمریکا باور عمومی مبنی بر این بود که ترامپ دولت حاکم است و مجدد انتخاب خواهد شد، ولی ترامپ به هشدارهای تحلیلگران توجه نکرد و شکست خورد. لذا اگر جریان اصولگرایی دل خوش کند به نتیجه انتخابات مجلس یازدهم و امیدوار باشد که نوبت هشت ساله اصلاح طلب ها تمام شده است و حالا نوبت اصولگرایان است؛ احتمال دارد این خوشبینی محقق نشود؛ همانطور که در آمریکا نشد‌. غرور دونالد ترامپ و پشت کردن به مردم و ادامه سیاست های ستیزه جویانه موجب شکست او شد.
چهله اول متاسفانه شاهد رشد پدیده های زشت رانت خواری قوم گرایی وآقازاده ها وبنوعی دزد سالاری درحد وسیعی بوده ایم که نیازمند یک تحول اساسی درساختار اجرایی هستیم لذا دولت آینده باید فراتر از جریانات معیوب سنتی چپ وراست وبرخواسته از خواستگاه متن جامعه باشد ودیگر دوران تصلاح طلبی واصولگرایی به شیوه معمول به پایان رسیده چون نابسامانی امروز حاصل مدیریتهایی بوده که ازاین دوجریان نشات گرفته اند بویژه جریان اصلاحات واعتدال که قریب ۳۲ سال مدیریت اجرایی را درتیول خویش قرار داده است وهنوز هم دم از اپوزیسیون میزند