واکنش شهردار سابق یاسوج به اظهارات کیوان آشنا – جاوید شورای شهر و شهردار یاسوج را به مناظره دعوت کرد

فصلی نو ،بدنبال انتشار سخنان کیوان آشنا عضو شورای شهر یاسوج (اینجا بخوانید)مبنی بر بدهی ۷۰ میلیارد تومانی شهرداری یاسوج ، شهردار سابق یاسوج با ارسال یک جوابیه برای فصلی نو به این مصاحبه واکنش نشان داد . به گزارش فصلی نو ، محمد علی جاوید در این جوابیه آورده است : چنانچه این گزارش […]

فصلی نو ،بدنبال انتشار سخنان کیوان آشنا عضو شورای شهر یاسوج (اینجا بخوانید)مبنی بر بدهی ۷۰ میلیارد تومانی شهرداری یاسوج ، شهردار سابق یاسوج با ارسال یک جوابیه برای فصلی نو به این مصاحبه واکنش نشان داد .

به گزارش فصلی نو ، محمد علی جاوید در این جوابیه آورده است :

چنانچه این گزارش عضوشورای اسلامی شهریاسوج را خوش بینانه عوام فریبی ننامیم وناشی از بی اطلاعی ایشان ویا وصول گزارش کذب باشد این موضوع نیز عذر بدتر از گناه خواهدبود چگونه ایشان وسایراعضای شورای اسلامی شهربرای شهری برنامه ریزی می کنند که علیرغم سپری شدن بیش از ۸ماه از دوره فعالیت شورای پنجم هنوز از بدهکار بودن و یا طلبکاربودن این شهرداری اطلاع موثقی ندارند درحالیکه به استناد قانون هر۳ماه یک بار بایدگزارش درامد وهزینه شهرداری را وصول نمایند ویا در اقدام دیگری پس از ۸ماه قهرمانانه به شهروندان خبر پرداخت معوقات کارکنان شهرداری را می دهند وبه یکدیگر ازاین بابت تبریک می گویند درصورتیکه در روز شروع به کار دوره پنجم هیچکدام از کارکنان رسمی ،پیمانی،قراردادی،رانندگان،گشت های ساختمانی وسدمعبر وکارگران حوزه خدمات شهری حتی یک ریال هیچ نوع مطالبات معوقی نداشتند خود این عضو وسایر اعضای شورای اسلامی شهرواقفند ۲ روز پس از شروع به کار شهردار محترم اینجانب طی ارسال پیامک برای تک تک اعضای شورای اسلامی شهردرخواست تنظیم صورتجلسه بدهی ها و  دارائی های شهرداری فی مابین دوشهردارقدیم وجدید را دادم و البته این موضوع را به تک تک مسئولین ذی ربط استان که نمی خواهم اسم انان را  ذکرکنم به صورت تلفنی و ملتمسانه درخواست کردم ولی ظاهرا زیرکانه و ازقرارمعلوم برای چنین روزی وبه منظور امکان ارائه این نوع گزارش های واهی وبی اساس ازتنظیم این صورتجلسه خودداری کردند تاهرکجا بدهی بالا امد ویا لازم شد یواشکی نورچشمی اضافه شود به حساب مدیریت قبلی منظور نمایند چگونه اینها اطلاع ندارند در یک اقدام بی سابقه قریب به پنجاه میلیارد تومان رای صادره برعلیه دستگاه های دولتی درسامانه بدهی های دولت برای شهرداری یاسوج ثبت گردید ودراقدام بی سابقه تری بیست میلیارد اسناد خزانه وصول گردید و دراختیار شهردار بعدی قرارداره شد و البته چندین میلیارد دیگر چک و عوارض تقسیط شده اشخاص نیز تحویلشان شدکه الان ازهمانها استفاده می نمایند نمی خواهم وارد موارد دیگر من جمله بحث پروژه های عمرانی چون احداث مخزن ایجادروشنایی  خط انتقال اب پارک جنگلی وسایر مواردمشابه که به سبک  پرنده فاخته تصاحب می کنند بشوم لیکن مصرانه ازرئیس محترم شورای اسلامی شهردرخواست دارم طی یک جلسه علنی وباحضورتمامی اعضای محترم شورای شهر شهردار محترم حوزه اداری مالی شهرداری نماینده دستگاه های نظارتی ،اینجانب والبته حضور پررنگ رسانه های محترم شهردعوت به عمل اورید تا این موضوع یک بار برای همیشه برای شهروندان محترم روشن شود ودر پایان شعر حافظ شیرازی راکه می فرماید خوش بود گر محک تجربه اید به میان تاسیه روی شود هرکه دران غش باشد درپاسخ به ان همه رجزخوانی بی پاسخ انتخاباتی به اعضای محترم شورای اسلامی دورپنجم شهریاسوج یاداوری می کنم .

والسلام محمدعلی جاوید