آقای استاندار برای شهر یاسوج هم شهردار باشید

فصلی نو – مطلبی را که در زیر می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین رسانه است و انتشار آن بمعنای رد یا تایید توسط گردانندگان این پایگاه خبری نیست.

فصلی نو – ثریا سعیدی

خبر خوشحال کننده رو به اتمام بودن پل سوم بشار، آنقدر برای مردم ناامید یاسوج امیدبخش بود که مطمئنم خیلی ها تصمیم گرفتند به بازدید این پل بروند و معجزه استاندار را ببینند. معجزه از این حیث که این پل ۱۶ سال آثار باستانی شده بود و کسی باورش نمی شود که قرار باشد زیر بار ترافیک برود.

البته تمجید عملکرد استاندار را باید گذاشت برای مجالی دیگر که توسط خود مردم مرکز استان انجام شود و اینجا باید دست به دامان علی محمد احمدی شد که هرجور شده به مساله مدیریت شهری یاسوج ورود که در سالهای آینده خرابه ای بیش از پایتخت طبیعت ایران باقی نخواهد ماند.

یکسال از انتخابات شورای شهر می گذرد و شورا و شهردار جدید در این یکسال جز مخالفت با سرمایه گذاری، هیچ عملکرد دیگری برجای نگذاشته اند. به یاد طنز تلخ روز کلنگ زنی طولانی ترین خیابان یاسوج می افتم که مردم فقط یک سوال از شهردار داشتند و آن اینکه آقای شهردار حداقل به اندازه یک متر مربع هم شده از زمین های مردم خریداری می کردید که در همان یک متر مربع کلنگ زنی کنید و حالا شورای شهر یکساله شد درحالی که مقابل عملکردشان فقط باید عدد صفر را گذاشت.

شهر آنقدر آشفتگی زیرساختی دارد که جز یک فرد توانمند و خوش فکر کاری از دست کسی برای این شهر بر نمی آید و احمدی نشان داده است که همان فرد توانمند است کسی که پلی را که باید خراب می کردند را ساخت و نشان داد، اراده و فکر که باشد می شود معجزه کرد.

حالا یاسوج در فصل گردشگری قرار گرفته است اوج گردشگری پایتخت طبیعت ایران تعطیلات خرداد و تعطیلات عید فطر است یاسوج در آستانه بزرگترین اتفاق سالش قرار دارد و شورا و شهرداری دست روی دست گذاشته اند تا مبادا کاری کنند که این شهر روزی روی توسعه را ببیند. یک اتفاق مهم در اردیبهشت ماه هم برای گردشگری یاسوج داشتیم که به لطف بی برنامه گی و سرگرم بودن شورا و شهرداری به مخالفت با سرمایه گذاری ها، همان روز یاسوج هم برگزار نشد.

آقای استاندار، شما که پل بشار را با تمام سختی ها و خطاب و عتاب ها ساختید و حالا رو به اتمام است، مردم انتظار دارند که در غیاب شهردار و شورایی کارآمد، مدیریت توسعه این شهر را هم برعهده بگیرد و یادگارهای بیشتری از خودتان برجای بگذارید مانند همان پل بشار که قطعا مردم قدر شناس یاسوج آن را به نام «پل احمدی» خواهند شناخت. هرچند در این مسیر مورد کم مهری قرار می گیرید و صد البته این کم مهری و بی مهری ها خواسته مردم یاسوج نیست. مردم یاسوج مخالفتی با سرمایه گذاری و توسعه ندارند و اتفاقا از شما می خواهند قبل از شروع اتفاقات مهم گردشگری در شهر یاسوج به مدیریت این شهر ورود کنید وگرنه این شورا و شهرداری استاد برباددادن فرصت ها و پتانسیل ها هستند.

ثریا سعیدی